Sedlec - Logo

Rovnodennost v sedlecké katedrále

ROVNODENNOST V SEDLECKÉ KATEDRÁLE

Katedrální chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je obdobně jako mnoho jiných sakrálních staveb orientován vstupem na západ a presbytářem s hlavním oltářem na východ. Stavitelé tohoto chrámu se však nespokojili s prostou orientací od západu k východu, dokázali dokonale určit osu západu slunce k místě stavby a uzpůsobili vystavění sedleckého chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí chrámu přímo na symbolické srdce sakrální stavby – hlavní oltář.

Tento zajímavý a jistě neopominutelný úkaz vedl k myšlence zpřístupnit katedrální chrám ve dnech jarní rovnodennosti veřejnosti, aby měli zájemci možnost putování slunečního paprsku prostorem presbytáře sledovat na vlastní oči… a tak vznikla akce „Rovnodennost v Sedlecké katedrále“

Jelikož se nelze spoléhat na to, že v první jarní den bude vždy krásné počasí a slunce návštěvníkům ukáže nápaditost stavitelů sedleckého chrámu, je akce pokaždé spojena s nějakým hudebním nebo kulturním zážitkem, aby v případě nepřízně počasí návštěvník neodcházel zcela bez zážitku…

Prožití prvního jarního večera v bývalém klášterním kostele Cisterciáckého opatství v Sedlci postupem času nabylo mnohem širší význam zejména z pohledu Kutnohořanů.

„Rovnodennost v Sedlecké katedrále“ se stala svým IV. ročníkem nejen pomyslným zahájením turistické sezóny sedleckých památek, ale i benefičním večerem, jehož výtěžek bude vždy věnován na konkrétní sociální účely v Kutné Hoře a okolí.

Minulé ročníky

Rovnodennost 2011

I. ročník akce Rovnodennost v sedlecké katedrále se nesl v duchu Božího slova, návštěvníci mohli sledovat pouť slunečního paprsku za poslechu úryvků z Písma svatého - Bible.

Rovnodennost 2012

II. ročník Rovnodennost v sedlecké katedrále doprovodili hudbou a zpěvem Irena Budweiserová a Miroslav Linka. Na akci se sešlo téměř 600 návštěvníků, což pořadatele i účinkující velmi mile potěšilo.

Rovnodennost 2013

III. ročník Rovnodennosti v sedlecké katedrále rozezněl katedrální chrám zpěv byzantských a staroslovanských zpěvů v podání souboru Byzantion.

Rovnodennost 2014

IV. ročníkem se stala „Rovnodennost v sedlecké katedrále“ nejen tradičním kulturním zážitkem v Kutné Hoře, ale také projevem tolik potřebné solidarity s lidmi, kteří potřebují pomoc. Tímto ročníkem se stává tato kulturní akce zároveň akcí benefiční. Dobrovolné vstupné nabídlo návštěvníkům možnost přispět na pořízení pomůcek pro nemocné či zdravotně postižené spoluobčany či finančně vypomoci organizacím působícím v sociální oblasti na Kutnohorsku. Letošní výtěžek bude použit na zakoupení invalidních vozíků pro oddělení LDN nemocnice Kutná Hora. O hudební zážitek se letos postarala kapela Oboroh.

Rovnodennost 2015

Pátému ročníku Rovnodennosti v sedlecké katedrále přálo první jarní den nádherné slunečné počasí. Putování posledních slunečních paprsků napříč hlavní lodí doprovodila hudební skupina Paprsky. Dobrovolné vstupné dalo v letošním roce možnost přispět organizaci “Cesta životem bez bariér“. Výtěžek v hodnotě 20 tisíc korun organizace použije nejen k odstranění bariér na veřejně přístupných místech, ale i k umožnění sportování zdravotně postiženým občanům.

Rovnodennost 2016

Šestý ročník Rovnodennosti v Sedlecké katedrále přinesl nejen příjemný kulturní zážitek při vystoupení souboru Touch of Gospel, ale podařila se také vybrat velmi pěkná finanční částka. Dobrovolné vstupné vyneslo přibližně 11 tis. korun. Tuto částku ještě navýšil pořadatel akce - Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec na krásných 15 tisíc korun, které byly následně předány Oblastní charitě Kutná Hora Středisku Rané péče Na Sioně. Věříme, že peníze pomohou při budování zázemí pro děti s mentálním nebo fyzickým postižením.

Rovnodennost 2017

Výtěžek ze sedmého ročníku Rovnodennosti v Sedlecké katedrále byl věnován kutnohorskému Klubu Sluníčko. Hudebním hostem večera byl známý soubor staré hudby Cantica. Přestože sluneční paprsek se část večera skrýval za mraky, návštěvníci podpořili akci nejen finančně ale také pozitivní odezvou a vysokou účastí.

Rovnodennost 2018

V pořadí osmou rovnodennost hudebně doprovodil Prague Cello Quartet. Během koncertu se vybralo 17 tisíc korun, které putovaly Stáji Rozárka v Bykáni na náklady spojené s poskytováním hipoterapie a hiporehabilitace.

Rovnodennost 2019

Devátému ročníku počasí přálo, sluneční paprsek v plné síle ozářil oltář za doprovodu brněnské skupiny Musica Poetica. Akci navštívilo téměř 700 lidí a vybrala se historicky nejvyšší částka - více než 22 000 Kč. Příspěvek jsme navýšili a paliativní péči při LDN KH nemocnice odevzdali celkem 25 000 Kč. 

Rovnodennost 2020 

Přestože byl jubilejní 10. ročník jarní Rovnodennosti v Sedlecké katedrále kvůli vyhlášenému nouzovému stavu zrušen, mnoho lidí, kteří si zakoupili vstupenku, peníze vrátit nechtělo. Pořadateli Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec se tak podařilo vybrat 9 250 Kč. Vybranou sumu se pořadatelé rozhodli doplnit a zaokrouhlit na 15 000 Kč. Peníze budou předány Oblastní charitě Kutná Hora na projekt „Plujeme do přístavu“. Program jubilejního ročníku se tak posune na rok 2021. Těm, kteří přispěli, děkujeme a vůbec všem posíláme text plný světla a naděje od faráře sedlecké farnosti Mgr. Pavla Tobka.

Dnes je to plichta. V odvěkém souboji mezi světlem a tmou, bílou a černou, dnem a nocí je to dnes fifty fifty. Ale už zítra to bude jinak. Světla bude přibývat. Zprvu nepatrně, sotva postřehnutelně, později stále zřetelněji. Rovnováha se vychýlí, vyváženost bude minulostí.

Můžeme se jen dohadovat, co přesně vedlo cisterciáky k pečlivému orientování Sedlecké katedrály tak, aby právě na jarní rovnodennost slunce procházející průčelním oknem osvěcovalo srdce chrámu - oltář se svatostánkem. Vzhledem k úctě, kterou chovali k Panně Marii, se jeden motiv nabízí. K jarní rovnodennosti je tradičně datována návštěva archanděla Gabriela u Panny Marie. Zvěstování. Počátek Vtělení neboli sestoupení Boha do lidských dimenzí. Ne nebeské těleso, ale vítěz nad smrtí jako posledním důsledkem zla, je pro křesťany pravým Světlem světa a pro katolíky tím, kdo mezi námi stále reálně přebývá pod způsobou chleba ve svatostánku.

Není však každému dáno věřit. Co tedy zbývá?

Letošní společné sledování putujícího slunečního paprsku se nekoná. Zabránily mu okolnosti, jež nejsou zcela v naší moci. Ano, i takové existují a s nečekanou naléhavostí nám připomínají nesamozřejmost našeho zdraví, způsobu života i samotné existence. Bez ohledu na naši lhostejnost, odpor nebo zklamání, bude slunce dál svítit. Dál bude světlo vítězit nad tmou, den nad nocí a život nad smrtí. A to vůbec není málo.

Rovnodennost 2021

Ani v roce 2021 neproběhla tradiční Rovnodennost tak, jak jsme byli zvyklí. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme se rozhodli uspořádat jakýsi nultý ročník alespoň v online prostředí. Ale charitativní a kulturní přesah Rovnodennosti zůstal. Po celou dobu nejen přímého přenosu bylo možné přispívat na online Tříkrálovou sbírku a nakonec se podařilo vybrat 3 800 Kč. Vybrané peníze putují na terénní programy Oblastní charity, akreditované programy Dobrovolnického centra v kutnohorské a čáslavské nemocnici nebo prorodinné aktivity center Maják, Domek a RC Kopretina.

Kulturu tentokrát zastupovalo pásmo recitací, varhanní hudby a zpěvu, a tak se během přenosu střídali recitátoři Lucie Jandejsková a Vojtěch Poživil s varhaníkem Viktorem Darebným a zpěvákem Zdeňkem Lickem. Sluníčko nám dokonale přálo, tudíž můžeme i tento netradiční ročník považovat za velmi podařený! 

Pro ty, kteří online přenos nestihli, je připraven záznam na našem YouTube kanále, který můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/channel/UCn6wR8z43PC7CEJV6Zol1KA

Rovnodennost 2022

Jubilejní 10. ročník Jarní rovnodennosti v sedlecké katedrále se povedl. Tradiční březnovou akci navštívil rekordní počet návštěvníků a vybrala se také historicky nejvyšší suma, kterou jsme se rozhodli věnovat Oblastní charitě Kutná Hora. Ta měla původně vybrané peníze použít na podporu nově otevřeného centra Přístav, které poskytuje sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. „S ohledem na to, co se nyní děje na Ukrajině, jsme se však rozhodli udělat změnu a po domluvě se sedleckou farností použít vybrané prostředky na podporu lidí prchajících z Ukrajiny,“ vysvětlil Robert Otruba, ředitel kutnohorské charity. Celkově se na dobrovolném vstupném vybralo 35 126 Kč, kterou jsme zaokrouhlili na rovných 40 tisíc korun a ty předali Oblastní charitě.

Jako každý rok byla i letos jedinečná podívaná doplněná bohatým kulturním programem. O hudbu se postaral smíšený komorní sbor Vox Nymburgensis, mluveným slovem sbor doprovodila profesionální moderátorka Českého Rozhlasu Vltava Eva Hazdrová Kopecká. Na kůru a v podkroví sedlecké katedrály byla také v sobotu 19. března slavnostně otevřena nová výstava abstraktních obrazů autorky Veroniky Mokrošové nesoucí symbolický název Equinnox/Rovnodennost, která potrvá až do 15. května.