Sedlec - Logo

Kutnohorské léto

I letos se účastníme tradičního letního festivalu Kutnohorské léto.

Každé červencové a srpnové pondělí ve 20:00 otevíráme dveře na noční prohlídku katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, při které se můžete těšit na kostýmovaného cisterciáckého mnicha nebo řádovou sestru, svit svíček, gregoriánský chorál a varhanní koncert. Společně vystoupáme po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíme katedrálové kino, kde vám pustíme animovaný film o pohnuté historii Sedlce. Nahlédneme i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku speciálního sedleckého vína.

V úterý ve 21:00 se můžete těšit na noční prohlídku sedlecké kostnice, která začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich. Prostor kaple je osvícen pouze svícemi, po jejím prohlédnutí vás průvodce pozve na koncert do kaple horní. Při noční prohlídce s námi zažijete unikátní prolnutí dvou světů, kdy jeden symbolizuje „memento mori“ („pamatuj na smrt“) a druhý naopak naději na vzkříšení.

Každý letní pátek startuje ve 20:00 prohlídka celého sedleckého areálu, tedy katedrály a kostnice. Program plný nezapomenutelných zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program však nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr, na závěr na vás čeká varhanní koncert.

Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Naše noční prohlídky v rámci tradičního letního festivalu Kutnohorské léto začínají v pátek 1. července a končí v úterý 30. srpna. Vstupenky zakoupíte na www.kutnohorskeleto.cz a nebo v sedleckém Infocentru.

Kutnohorské léto - Sedlec