V souvislosti s vyhlášením pandemie koronaviru jsou všechny sedlecké památky od 13. 3. až do odvolání uzavřeny.

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

Noční prohlídka SEDLECKÉ KATEDRÁLY Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - UNESCO


Program začíná u vchodu do katedrály, průvodci oblečeni do kostýmů cisterciáckých mnichů provádí návštěvníky setmělou katedrálou osvětlenou svitem svíček a vykládají jim historii i legendy vážící se k tomuto místu. Během prohlídky je pro návštěvníky připravena malá ochutnávka kutnohorského (sedleckého) vína, zpěv gregoriánských chorálů, poslech varhanní hudby... Hudba je velmi působivá, setmělý, zklidněný a akusticky bohatý prostor umožňuje sluchu širší a barevnější vnímání. Návštěvníkům se v průběhu prohlídky rozsvěcují tajemná zákoutí - odkryté základy původního románského kostela, výklenek v obvodové zdi s ostatky umučených mnichů, originály barokních obrazů významných mistrů v ochozu kaplí kolem presbytáře … originál Sedlecké gotické monstrance, významné zlatnické památky, která se skrývá za zdmi katedrální chrámové klenotnice.

Skokem zpět do současnosti je promítání 9 minutového animovaného filmu o založení a historii sedleckého kláštera a tedy i vzniku Kutné Hory v prvním kinosále v kostele v ČR, který se nalézá nad sakristií katedrály.Návštěvníci vystupují po samonosných Santiniho barokních točitých schodech nejen do kinosálu, ale i do podkroví severní lodě a na západní kůr – místo s fascinujícím pohledem do hloubky hlavní lodě kostela. Večer končí minikoncertem varhanní hudby a zpěvy.

ceník

pro skupinu 1-10 osob:10.000,-Kč
pro skupinu 11-20 osob:11.000,-Kč
pro skupinu 21-30 osob:12.000,-Kč
pro skupinu 31-40 osob:13.000,-Kč
pro skupinu 41-50 osob:14.000,-Kč

! Maximální kapacita je 50 osob.

Délka programu: 1,5 - 2hodiny

Pro bližší informace/rezervaci kontaktujte alespoň 14 dní předem Infocentrum Kutná Hora - Sedlec

e-mail: info@sedlec.info tel.: +420 326 551 049

© 2018, Všechna práva vyhrazena