We apologize, but the Sedlec monuments are closed to the public from Monday 12th October until further notice due to a government order.

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

77 minut plných zážitků

Speciální večerní prohlídka kostnice a katedrály.

Užijte si unikátní sedlecké památky za svitu svíček s varhanním doprovodem, v klidu, mimo ruch všedního dne. TOUR 77 bude jedinečnou tečkou vašeho dne stráveného v Kutné Hoře.

Přijeli jste na konferenci či pracovní setkání? Nebo jen tak na výlet do Kutné Hory, města, které si udrželo úžasnou středověkou atmosféru? Chcete někomu věnovat nezapomenutelný dárek? Pak je TOUR 77 to pravé.

Program plný zážitků začíná na sedleckém hřbitově - v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých – přímo nad kostnicí. Čeká na vás pohnutá historie Sedlce, který je dodnes vstupní bránou Kutné Hory. S kostýmovaným cisterciáckým mnichem nebo řádovou sestrou sejdete po schodech do dolní kaple, kde na vás za svitu stovky svíček dýchne jedinečná atmosféra kostnice.

Poté se společně se svým průvodcem vydáte potemnělou Zámeckou ulicí směrem k nejstarší katedrální budově Střední Evropy – ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto nádherného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár a po usazení do lavic vás čeká varhanní koncert. Po něm můžete nahlédnout za dveře chrámové klenotnice, kde se skrývá originál gotické Sedlecké monstrance z konce 14. stol. – jedné z nejvýznamnějších zlatnických památek České republiky. A nebo se vydejte po Santiniho samonosném točitém schodišti na ochoz transeptu, ze kterého se před vámi otevře výhled na unikátní architekturu barokní gotiky.

Večer v Sedlci bude nezapomenutelným zážitkem.

Těšíme se na Vás!

Ceník

cena do 10 osob:12.000,-Kč
pro skupinu 11-20 osob:13.000,-Kč
pro skupinu 21-30 osob:14.000,-Kč
pro skupinu 31-40 osob:15.000,-Kč
pro skupinu 41-50 osob:16.000,-Kč
pro skupinu 51-60 osob:17.000,-Kč

*Maximální kapacita je 60 osob.

Tým a spolupracovníci

Tým se skládá zejména z místních usedlíků, kteří se zajímají o historii Kutné Hory, dějinné souvislosti, aktuální dění a mají vynikající vystupování. Hudební část programu je připravena místními talentovanými hudebníky, kteří jsou úspěšní ve svých vlastních projektech a dlouhodobě se podílí na chodu různorodých zážitkových programů v Kutné Hoře.

Varhany: Viktor DarebnýMichal Hanuš, Milan Slabý

Zpěv: Mgr.Zdeněk LicekMgr. Velímský Filip Ph.D., Jana Veberová

Trubka: Vojtěch Hylský

Repertoár

Pro bližší informace/rezervaci kontaktujte alespoň 14 dní předem infocentrum Kutná Hora - Sedlec

e-mail: info@sedlec.info tel.: +420 326 551 049

Zážitkové programy

Události

 - Sedlec  - Sedlec