V souvislosti s vyhlášením pandemie koronaviru jsou všechny sedlecké památky od 13. 3. až do odvolání uzavřeny.

V současné době probíhá oprava interiéru veže, na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MMR ČR.
více informací

Kostel sv. Jakuba

Románský kostel svatého Jakuba

Stavba z 12. století, která nemá v Čechách obdoby. Výzdoba je
nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás.

Kostnice - Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

Kostel sv. Jakuba

Kostel svatého Jakuba

otevřeno

červen - září (otevřeno denně): 10:00 - 12:30
13:00 - 16:00
duben, květen, říjen (víkendy a svátky): 10:00 - 12:30
13:00 - 16:00
Ostatní dny individuálně po dohodě: Tel: +420 737 338 158

vstupné

Kostel dospělý dítě
student
senior
ZTP
Jednotlivé vstupné 30 Kč 15 Kč

Kostel

Kostel svatého Jakuba

Románská stavba kostela sv. Jakuba se nachází na návrší nad říčkou Klejnárkou uprostřed rozlehlé návsi obce Jakub (nyní část obce Církvice). Jde o stavbu z 12. století, která nemá v Čechách obdoby. Kostel má obdélnou loď s apsidálním závěrem a výrazně převýšenou věž na západním průčelí. Stavba je pozoruhodná zvláště svou jižní stranou, která je bohatě zdobena románskými plastikami. Tato výzdoba je nejrozsáhlejším zachovalým souborem románské plastiky u nás. Kostel sv. Jakuba v Jakubu ...

Rekonstrukce kostela

Popis projektu

Předmětem projektu je zhotovení nové zvonové stolice, navržené na základě studia dobových analogických příkladů a zavěšení původních zvonů. Nosná rámová konstrukce bude provedena tradičním tesařským způsobem včetně všech detailů a spojů. Dokumentace zahrnuje nezbytnou opravu a posílení stávající štenýřové konstrukce, aby vyhověla nově navrženému zatížení. Poškozené původní prvky budou lokálně rekonstruovány, nosná konstrukce bude doplněna vloženými prvky. Stávající nevhodný přístup do horních pater po žebřících bude nahrazen novým schodnicovým schodištěm se třemi rameny. V krovu věže bude zřízena revizní lávka s přístupem po žebříku. Interiér věže bude elektrifikován. V přízemí věže bude provedena nová expozice, která bude důstojnou a zajímavou formou prezentovat tuto významnou národní kulturní památku. Projekt navrhuje zpřístupnění kostelní věže v rozsahu 1–5 NP pro organizované skupiny max. 5 osob s průvodcem.

Zaměření projektu

Cílem projektu je kromě částečné obnovy i zlepšení návštěvnické infrastruktury, vylepšení a modernizace prezentace, celkové zvýšení atraktivity samotného objektu i lokality, ve které se tato významná národní kulturní památky nachází.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MMR ČR.

Číslo programu 06
Název programu Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy 053/06_16_073/CLLD_15_01_110
Název výzvy 6.výzva MAS Lípa pro venkov-IROP-Kulturní dědictví
Název projektu CZ: KOSTEL SV. JAKUBA - REKOSTRUKCE INTERIÉRU VĚŽE A NOVÁ ZVONOVÁ STOLICE
Název projektu EN: CHURCH OF ST.JAKUB - RECONSTRUCTION OF TOWER INTERIOR AND NEW VONES
© 2018, Všechna práva vyhrazena