Ohlášky

9.2. 2020

V pátek 21. února a v sobotu 22. února nebudou ve farnosti slaveny mše svaté. V neděli 23. února bude slavena pouze mše sv. v 9:30 v Sedlci.

Ve dnech 10. až 15. února budu služebně mimo farnost. S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se s důvěrou obracejte na P. Petra Tobka,
faráře ve Zbýšově.

Biblická hodina bude ve středu 19. února od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství bude ve čtvrtek 20. února od 19:15 hodin v infocentru v Sedlci.

Ministrantská schůzka bude mimořádně až v neděli 23. února. Prosím,
aby se zúčastnili všichni ministranti. Začátek je v 9:10 hodin.

Sedlecký farní sbor nutně potřebuje doplnit. Prosím všechny farníky a farnice, aby vážně zvážili své zapojení do této Bohu milé služby.
Zájemci, hlaste se u Marie Vaňkové.

Pro připravovaný duchovní seminář hledáme na sobotu 22. února dobrovolníky především pro pomoc s organizací přednášek v divadle.
V neděli 23. února bude mimo jiné nutné před mší připravit židle v katedrále. Prosím, hlaste se u L. Cinerové, nebo u P. Tobka.
Pokud chcete pro účastníky duchovního semináře něco upéci, přihlaste se, prosím, u Ludmily Cinerové, nebo u Markéty Siegelové.

Ve volbách do pastorační rady jste minulou neděli zvolili tyto kandidáty (abecedně): Cinerová L., Jandejsek P., Koubská P. a Vocl P.
Jmenováni byli: Jeřábková J., Kout J. a Siegelová M.
Při jmenování jsem zohlednil zastoupení jednotlivých obcí a výsledky voleb.
Ve volbách jste odevzdali celkem 106 platných hlasů.
Pastorační rada je ustanovena na 4 roky.

Do ekonomické rady jsou na dva roky jmenováni tito farníci:
Ciner L., Dupalová Z., Koubský J. a Vaněk J.

Výsledky Tříkrálové sbírky v Kč podle obcí sedlecké farnosti:
Církvice:                      32.648        12 pokladniček
Hlízov:                         19.239            7                    
Kaňk:                           16.562            3
Malín:                           19.696            2
Sedlec:                         30.709            6
Nové Dvory:                  12.834            3
Svatý Mikuláš:               12.238            4
K. Hora celkem:           215.617          42

Oblastní charita Kutná Hora celkem: 865.640 korun a 200 pokladniček. 
Rád vyřizuji upřímné poděkování od pracovníků charity.     

Ze života farnosti v roce 2019:

V roce 2019 se ve sbírkách vybralo celkem 209 tisíc korun.           
Patnáct dárců darovalo v loňském roce celkem 104 tisíc korun.
Celkem 111 tisíc jsme z farnosti odeslali v rámci mimořádných sbírek.
Děkuji všem, kdo přispěli.

Pavel Tobek

2.2. 2020

Dnes probíhají volby do pastorační rady. Po skončení bohoslužby si vyzvedněte volební lístek. V lístku označte nejvýše 4 jména a vyplněný ho odevzdejte zástupci volební komise. 
Volit mohou všichni členové sedlecké farnosti starší 18 let.
I když navštívíte více bohoslužeb, volit smíte pouze jednou.
Výsledky voleb budou zveřejněny příští neděli. 

Setkání rodin s dětmi se můžete zúčastnit dnes (v neděli 2. února). Začátek
ve 14 hodin. Více informací získáte u manželů Vaňkových

Biblická hodina se uskuteční ve středu 5. února od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 6. února od 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci.

Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordie proběhnou v sobotu 8. února. Začátek je v 9 hodin na faře.

Sbírka minulé neděle na podporu projektu Adopce na dálku vynesla celkem
12 tisíc korun. Velice děkuji za vaši štědrost. 

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 3. února
od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Ve dnech 21. až 23. února bude naše farnost hostit duchovní seminář vedený
P. Eliasem Vellou. Přihlásit se můžete ještě několik dní elektronicky
nebo vyplněním papírové přihlášky.
Hledáme dobrovolníky především pro zajištění sobotního programu.
Přihlaste se, prosím, u L. Cinerové, nebo P. Tobka.

Domácí hospic v Kolíně hledá do svého týmu samostatnou všeobecnou sestru. Hospic nabízí práci na hlavní pracovní poměr i různé formy částečného úvazku. Hospic nabízí spolupráci také praktickým lékařům, dobrovolníkům, partnerům
a dárcům.
Více: tel. 775 031 332; dagmar@rufer.cz.

Povídání s psycholožkou Mgr. Bláhovou na téma školní zralost a školní připravenost proběhne v úterý 25. února ve školce sv. Jakuba v Kutné Hoře. Začátek je v 16:30 hodin.

Zajímavé fotografie podávající svědectví o životě arcibiskupa Karla Otčenáška hledá pro diecézní kalendář na rok 2021 Biskupství královéhradecké.
Více: P. Tobek.

V týdnu od 10. až 15. února budu služebně mimo farnost.

Pavel Tobek

26.1. 2020

Dnešní neděle (26. ledna) je Světovým dnem malomocných. Na světě touto nemocí dosud trpí miliony lidí. Pamatujte na ně ve svých soukromých modlitbách, případně i finančním příspěvkem.

Součástí liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu je žehnání svící – hromniček. Podle možností si doneste vlastní svíce. Žehnání proběhne během všech nedělních bohoslužeb. 

Pastorační rada farnosti se naposledy setká v tomto složení v úterý od 19 hodin na faře. Na programu bude především připravovaná duchovní obnova
a pastorační plán na letošní rok.

Studentská mše svatá bude slavena ve středu 29. ledna v klášterním kostele
v Kutné Hoře. Začátek je v 10 hodin. Srdečně zveme.

Dnešní sbírka (neděle 26. ledna) je určena na podporu „našich“ indických dětí, Rohitha a Jayafuely, z projektu Adopce na dálku. Děkuji za vaši štědrost. 

Farní kavárnička alias agapé po nedělní farní mši svaté proběhne příští neděli (2. února) v Sedlci. Všichni jste srdečně zváni na kus řeči, kávu, čaj a něco
k zakousnutí. Pokud chcete přispět něčím od pečení, domluvte se, prosím,
s manžely Vaňkovými.

Dalšího setkání rodin s dětmi se můžete zúčastnit příští neděli (2. února)
od 14 hodin. Více informací získáte u manželů Vaňkových.

Ve dnech 21. až 23. února bude naše farnost hostit duchovní seminář vedený
P. Eliasem Vellou. Přihlásit se můžete – elektronicky nebo vyplněním papírové přihlášky - nejpozději do 31. ledna. Prosím, přihlaste se i v případě,
že plánujete účast pouze na části programu. 

Předpokládaný program:
Pátek večer – mše svatá (kostel sv. Jakuba) a přednáška (arciděkanství).
Sobota – celodenní program v divadle s přestávkou na oběd,
večer mše svatá a adorace v kostele sv. Jakuba.
Neděle – dopoledne mše svatá a požehnání v sedlecké katedrále.
Hledáme dobrovolníky především pro zajištění sobotního programu.   

Se svým zařazením na kandidátní listinu pro volby do pastorační rady
souhlasilo těchto 16 z navržených farníků:
Cinerová Ludmila                          Koutová Marie
Cinerová Ludmila ml.                    Kryszczuková Ivana
Dupalová Zuzana                           Pěkná Anna
Jandejsek Petr                              Siegelová Markéta
Jandejsková Michaela                   Teplý Jaroslav
Jeřábková Jitka                            Teplá Marie
Koubská Patricie                           Vaněk Jiří
Kout Jan                                       Vocl Pavel

Volby proběhnou při všech bohoslužbách neděle 2. února. Po skončení bohoslužby si vyzvedněte hlasovací lístek. Ve volebním lístku označte nejvýše
4 jména a vyplněný lístek odevzdejte zástupci volební komise. V jiném čase
a na jiných místech nebude možné hlasovat.
Volit mohou všichni členové sedlecké farnosti starší 18 let.
Přineste si propisku.

Pavel Tobek

19.1. 2020

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujte, prosím, na tento úmysl ve svých modlitbách.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 22. ledna od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 23. ledna od 19:15 hodin
ve farním infocentru v Sedlci.

Schůzky Slunečního kmene a družiny Concordie proběhnou v sobotu 25. ledna. Začátek je v 9 hodin na faře.

Poslední setkání ekonomické rady farnosti ve stávajícím složení proběhne
v úterý 21. ledna od 19 hodin v infocentru. Na programu bude především rozpočet farnosti na letošní rok.
Uvítám Vaše tipy na členy nové ekonomické rady. Radu si farář jmenuje sám, nevolí se. Jedním ze členů je zástupce pastorační rady.

Ekumenické setkání proběhne ve středu 22. ledna na arciděkanství. Začátek
v 18 hodin. Po modlitbě následuje občerstvení a představení jednotlivých křesťanských církví působících v Kutné Hoře.

Sbírka příští neděle (26. ledna) je určena na podporu „našich“ dětí,
Rohitha a Jayafuely, z projektu Adopce na dálku.

Ve dnech 21. až 23. února bude naše farnost hostit duchovní seminář vedený známým exercitátorem a exorcistou P. Eliasem Vellou. Přihlásit se můžete
- a to i pouze na jednotlivé dny - elektronicky na stránkách farnosti (www.sedlec.info), nebo si vyzvednout papírovou přihlášku v zákristii.
Jednu přihlášku lze využít pro více osob. Přihlášky přijímáme do 31. ledna.

Předpokládaný program:
Pátek večer - mše a přednáška.
Sobota – celodenní program v divadle s přestávkou na oběd, večer mše svatá
a adorace.
Neděle – dopoledne mše svatá a rozloučení s P. Vellou.
Uvítáme také personální pomoc. Hledáme dobrovolníky především pro zajištění sobotního programu.   

Příští neděle – třetí v mezidobí – (26. ledna) je papežem Františkem vyhlášena nedělí Božího slova. Můžeme to vnímat například jako výzvu k revizi osobního vztahu k Písmu svatému.

Celkem 30 kandidátů jste navrhli pro volby do pastorační rady. Protože
se dosud nepodařilo všechny kontaktovat, bude kandidátní listina zveřejněna
v ohláškách příští neděle 26. ledna a volby proběhnou o týden později při všech bohoslužbách neděle 2. února. V jiném čase a na jiných místech nebude možné hlasovat. Volit mohou všichni členové sedlecké farnosti starší 18 let. Přineste si propisku.

Kurz Alfa pro středoškolskou mládež pořádá kutnohorská farnost. Deset diskusních večerů začíná 6. února. Kurz je pro účastníky zdarma
a účast je nezávazná. Lze navštívit pouze některá setkání.
Více informací na plakátu nebo na tel.: 603 565 676.

Pavel Tobek

12.1. 2020

Upřímně děkuji vám, kteří jste se zapojili a třeba ještě v příštích dnech zapojíte do letošní tříkrálové sbírky.

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční. Vánoční výzdobu si však ještě několik týdnů ponecháme.

Výstav nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací se uskuteční ve středu
15. ledna po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Ještě dnes můžete odevzdávat členům volební komise nebo v zákristii lístky
se jmény kandidátů do pastorační rady.

Ministrantská schůzka proběhne příští neděli (19. ledna) v 9 hodin v sedlecké katedrále. Žádám ministranty o dochvilnost a rodiče prosím o nezbytnou součinnost.

Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.
Po celý týden budeme na tento úmysl pamatovat ve svých modlitbách.

Ekumenické modlitební setkání kutnohorských křesťanů se uskuteční ve středu 22. ledna od 18 hodin na arciděkanství.

Ve dnech 21. až 23. února bude naše farnost hostit duchovní seminář vedený známým exercitátorem a exorcistou P. Eliasem Vellou. Přihlásit se můžete
- a to i pouze na jednotlivé dny - elektronicky na stránkách farnosti (www.sedlec.info), nebo si vyzvednout papírovou přihlášku v zákristii.
Jednu přihlášku lze využít pro více osob. Přihlášky přijímáme do 31. ledna.
Z přihlášky také vyčtete obrysy programu.

Uvítáme také personální pomoc. Hledáme dobrovolníky především pro zajištění sobotního programu.    

Poslední setkání ekonomické rady farnosti ve stávajícím složení proběhne
v úterý 21. ledna od 19 hodin v infocentru.
Uvítám Vaše tipy na členy nové ekonomické rady. Radu si farář jmenuje sám, nevolí se. Jedním ze členů je zástupce pastorační rady.

Vánoční sbírka na podporu provozu azylového domu pro těhotné ženy v tísni vynesla celkem 16 tisíc korun. Upřímně děkuji.

Kurz Alfa pro středoškolskou mládež pořádá kutnohorská farnost. Deset diskusních večerů začíná 6. února. Kurz je pro účastníky zdarma a účast
je nezávazná. Lze navštívit pouze některá setkání.
Více informací na plakátu nebo na tel.: 603 565 676.

5.1. 2020

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu slavení Vánoc
v naší farnosti.
Děkuji také Vám, kteří jste ve farnosti aktivní celoročně. Bez vaší nezištné služby by farnost nemohl být živým společenstvím kráčejícím s Kristem a jeho matkou Marií do nebeského království.

Tříkrálový koncert proběhne dnes (neděle 5. ledna) od 15 hodin v sedlecké katedrále. Účinkují dětské sbory ZUŠ Kutná Hora. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na Tříkrálovou sbírku.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 8. ledna od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 9. ledna od 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci.

Schůzka Slunečního kmene proběhne v sobotu 11. ledna. Začátek je v 9 hodin na faře.

Svátkem Křtu páně končí doba vánoční. Vánoční výzdobu si však v souladu
s liturgickými předpisy ještě několik týdnů ponecháme.

Do 12. ledna 2020 můžete odevzdávat členům volební komise nebo v zákristii lístky se jmény kandidátů do pastorační rady.

Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti v sobotu 11. ledna. Kdo se ještě chce přihlásit – koledník i vedoucí skupinky - může si přihlášku vyzvednout v zákristii.

Pomocníci kostelníků se mohou zapisovat na příslušný papír na stolku.
(platí pouze pro Sedlec).

Adventní sbírka na podporu biblického díla vynesla celkem 6 tisíc korun.
Děkuji všem dárcům.

Sbírku na podporu provozu azylového domu pro těhotné ženy v tísni dnes (neděle 5. ledna) uzavíráme.

22.12. 2019

Srdečně Vás zvu ke společnému liturgickému slavení vánočních svátků. Věnujte, prosím, pozornost časům a místům bohoslužeb.

Slavnost Narození Páně (25. prosince) a slavnost Matky Boží, Panny Marie
(1. ledna) jsou zasvěcené svátky (platí režim jako v neděli).

Prosím, abyste také letos vážně zvážili svou účast na „půlnoční mši svaté“
24. prosince ve 22 hodin v Sedlci. Připomínám také nutnost zajistit dozor
u vchodu a předem děkuji.

Společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti proběhne v sobotu
28. prosince v infocentru. Začátek je v 18 hodin. Zváni jsou také rodinní příslušníci. Prosím o potvrzení účasti.

Betlémské světlo bude k dispozici při odpolední mši svaté na Štědrý den
v Malíně. Přineste si vlastní lucerny.

O Svátku Svaté rodiny mohou manželé obnovit své svatební sliby.

O slavnost Zjevení Páně (5. ledna) budeme tradičně žehnat křídu, vodu
a kadidlo, které si poté můžete odnést. Bývá také zvykem žehnat zlaté předměty, které si přinesete (a odnesete).

Tříkrálový koncert se uskuteční v neděli 5. ledna od 15 hodin v sedlecké katedrále. Účinkují dětské sbory ZUŠ Kutná Hora. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na Tříkrálovou sbírku.

Do 12. ledna 2020 můžete odevzdávat členům volební komise nebo v zákristii lístky se jmény kandidátů do pastorační rady.

Za pohlednice a zvonečky se vybralo celkem 2.125 korun. Peníze byly odeslány na Papežská misijní díla. Upřímné poděkování Vám, kteří jste přispěli i vám, kteří jste akci zorganizovali.

Sbírka na podporu biblického díla dnes končí. Děkuji všem dárcům.

Sbírky během vánočních svátků budou také letos věnovány na podporu provozu azylového domu pro těhotné ženy v tísni. Více na plakátech.

Pavel Tobek

15.12. 2019

Příležitost ke sv. zpovědi bude přibližně půl hodiny před každou večerní mši svatou a po předchozí dohodě i v jiném termínu.

V neděli 22. prosince bude příležitost ke svaté zpovědi (4 zpovědníci)
od 14 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

V pátek 20. prosince bude v katedrále od 9:30 hodin slavena školní mše svatá. Mše svatá od 7:30 slavena nebude.

Zimní koncert v horní kapli kostela Všech svatých se uskuteční dnes
(15. prosince). Od 17:30 hodin vystoupí za klavírního doprovodu Kateřiny Fillové Komorní sbor ZUŠ Caritas. Srdečně zveme.

V sobotu 21. prosince se příslušníci Slunečního kmene a družiny Concordie setkají na vánoční besídce v církevním gymnáziu. Besídka začíná v 14:30 hodin.

Prosím, abyste také letos vážně zvážili svou účast na „půlnoční mši svaté“
24. prosince ve 22 hodin v Sedlci. Po loňské zkušenosti víme, že vyšší účast věřících má velice pozitivní vliv na atmosféru mše, která je určitým způsobem výkladní skříní naší farnosti.

Společné setkání pastorační a ekonomické rady farnosti proběhne v sobotu
28. prosince v infocentru. Začátek je v 18 hodin. Zváni jsou také rodinní příslušníci. Prosím o potvrzení účasti.

Betlémské světlo bude k dispozici při odpolední mši svaté na Štědrý den
v Malíně. Přineste si vlastní lucerny.

Pro mladé je určena aktivita: Prožijte advent s „Christus vivit“.
Klíčové informace:
- https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191128adventni-vyzva
- https://www.cirkev.cz/cs/christus-vivit
- FB synoda o mládeži: https://www.facebook.com/synoda2018/.

Začátkem příštího roku proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Na připravené lístky můžete napsat jména navrhovaných farníků/farnic starších
18 let. Lístky odevzdejte nejpozději do neděle 12. ledna členům volební komise, nebo v zákristii.

Sbírka na podporu biblického díla bude probíhat do konce adventu. Své dary můžete odevzdávat v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny naproti pracovišti průvodců.

Sbírky během vánočních svátků budou také letos věnovány na podporu provozu azylového domu pro těhotné ženy v tísni. Více na plakátech.

K účasti na tříkrálové sbírce Vás zve Kutnohorská oblastní charita. Sbírka se bude konat v sobotu 11. ledna a podpoří například služby střediska Na Sioně, práci dobrovolníků a realizaci příměstských táborů. Více na webu charity.

Publikaci Stáří v bibli nabízí DC pro seniory. Cílem knihy je přiblížit čtenářům téma stáří v biblických knihách a zároveň nabídnout prostor k zamyšlení nad postavením a úkolem starších lidí v současné církvi i společnosti. Zájemcům rád zprostředkuji koupi (90 Kč).

Pavel Tobek

8.12. 2019

Příležitost ke sv. zpovědi bude před každou večerní mši svatou a po dohodě také v jiném termínu. V neděli 2. prosince bude možnost svaté zpovědi
(4 zpovědníci) od 14 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, je zasvěcený svátek.

Rorátní mše sv. bude slavena v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře v sobotu
14. prosince. Začátek je 7 hodin.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 11. prosince od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 12. prosince od 19:15 hodin
ve farním infocentru v Sedlci.

Sbírka minulé neděle (1. prosince) na formaci bohoslovců vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům mnohokrát děkuji.

Adventní prodej knih za zvýhodněné ceny se bude konat v sobotu 14. prosince od 13:00 do 16:30 hodin v přízemí fary.

Adventní koncert kutnohorského církevního gymnázia proběhne ve čtvrtek
12. prosince od 16:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Koncerty proběhnou také v dalších našich kostelích:

- 10. prosince od 15 hodin katedrála Sedlec

- 14. prosince od 15 hodin kostel sv. Bonifáce Lochy 

- 15. prosince od 15 hodin kostel sv. Vavřince Kaňk

- 15. prosince od 17:30 hodin Všech svatých s kostnicí Sedlec


Pro mladé je určena aktivita: Prožijte advent s Christus vivit“.
Klíčové informace:
- https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191128adventni-vyzva
- https://www.cirkev.cz/cs/christus-vivit
- FB synoda o mládeži: https://www.facebook.com/synoda2018/.


Poděkování:
Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce.
Ať již mnozí z vás byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili
v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům,
my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi. Vaše otisky prstů jsou na soše "Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků jsou uloženy v ní.
Vaše děti a další pokolení budou vědět, že Váš otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.

František Ševečka
Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České"

1.12. 2019

Celou adventní dobu máme prožívat s vnitřní usebraností a upřímnou touhou
po Kristu.

Ve středu nebude v Sedlci slavena mše svatá. Jsme zváni na poutní mši svatou
v 18 hodin v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Ještě před tím bude na Palackého nám. rozsvícen vánoční strom.

Sbírka na podporu biblického díla bude probíhat po celý advent. Své dary můžete odevzdávat v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny naproti pracovišti průvodců.

Rorátní mše sv. bude slavena v katedrále v sobotu 7. prosince. Po jejím skončení jsou účastníci zváni na snídani do infocentra. Vhodná příležitost
pro rodiče s dětmi, které mohou následně pokračovat schůzkou Slunečního kmene a družiny Concordie, která proběhne na faře ve stejný den od 9 hodin.

Dnešní sbírka (neděle 1. prosince) je určena na formaci bohoslovců. Všem dárcům děkuji.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 2. prosince
v 15:00 hodin opět v kostele Matky Boží Na Náměti.

Setkání dětí s Mikulášem proběhne ve čtvrtek 5. prosince v 16:30 hodin
v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Adventní prodej knih za zvýhodněné ceny se bude konat v sobotu 14. prosince od 13:00 do 16:30 hodin v přízemí fary.

Zápis z jednání pastorační rady je k dispozici v zákristii:
Důležitým bodem jednání bylo plánování únorové víkendové duchovní obnovy. (P. Vella). V nejbližších dnech bude na webových stránkách farnosti spuštěn přihlašovací systém. Přípravný výbor obnovy tvoří L. Cinerová, V. Katona Krulová a P. Koubská.

Z dalších bodů vybírám blížící se volby do pastorační rady, tříkrálový koncert, sbírka na adoptované děti, mše svaté v nových Dvorech, zpěv v katedrále…

Na pondělí 9. prosince přeložená slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu, je doporučený svátek. Mše svatá bude slavena od 17 hodin
v Sedlci.

Prodej misijních pohlednic s vánoční tématikou (pohlednice vytvořily děti 
z farností) proběhne v Sedlci v neděli 8. prosince po mši svaté.   

Adventní koncert dětského pěveckého sboru Sluníčka ze zámku a jeho přípravných oddělení (Nové Dvory) proběhne ve středu 4. prosince od 17 hodin
v katedrále.

Koncerty proběhnou také v dalších našich kostelích:
- 10. prosince od 15 hodin katedrála Sedlec
- 14. prosince od 15 hodin kostel sv. Bonifáce Lochy  
- 15. prosince od 15 hodin kostel sv. Vavřince Kaňk
- 15. prosince od 17:30 hodin Všech svatých s kostnicí Sedlec

Adventní koncert kutnohorského církevního gymnázia proběhne ve čtvrtek
12. prosince od 16:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře.

Pavel Tobek

24.11. 2019

Děkuji Vám, kteří jste ochotní ujmout se služby kostelníků v Malíně. Velice si toho vážím.

Dnes (neděle 24. listopadu) od 14 hodin proběhne setkání rodin s dětmi.
V IC Sedlec budeme pod odborným dohledem Patricie Koubské vytvářet misijní pohlednice. Zvou manželé Vaňkovi.

V úterý nebude v Sedlci slavena mše svatá.

Pastorační rada farnosti se sejde v úterý 26. listopadu od 19 hodin na faře.
Na programu bude mimo jiné pastorační výhled na příští rok.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 27. listopadu od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 28. listopadu. Začátek je  
v 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci.

Žehnání adventních věnců, které si přinesete, provedeme během všech bohoslužeb první adventní neděle 1. prosince.

Adventní duchovní obnova proběhne pod vedením P. Michaela Slavíka
na arciděkanství v sobotu 30. listopadu. Začátek je v 9 hodin. Oběd je zajištěn. Více na nástěnce.

Sbírka příští neděle (1. prosince) je určena na kněžský seminář     
a formaci bohoslovců. Všem dárcům děkuji.

Speciální kostýmované prohlídky „Na stopě Petra Brandla“ proběhnou naposledy v pátek 29. listopadu od 17:30 a 19:00 hodin. Více informací a vstupenky na www.sedlec.info, nebo v Informačním centru Sedlec.

Tradiční sbírka na podporu biblického díla bude probíhat po celý advent.
Své dary můžete odevzdávat v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny naproti pracovišti průvodců.

Rorátní mše svatá bude za přispění spojených farních sborů z Kutné Hory
a Sedlce slavena v sobotu 7. prosince od 7 hodin v Sedlci.
O týden později v sobotu 14. prosince bude rorátní mše sv. slavena v kostele
sv. Jakuba v KH.

Den otevřených dveří církevního gymnázia v Kutné Hoře proběhne v pátek
29. listopadu od 8 do 16 hodin a v sobotu 30. listopadu od 9 do 13 hodin.

Adventní brožury jsou k rozebrání u ohlášek. Text bude k dispozici také
na webu diecéze: www.bihk.cz.

U ohlášek jsou také k dispozici zpravodaje kutnohorské farnosti.

Ve středu 27. listopadu 2019 si budou lidé po celém světě připomínat všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Stane se tak v rámci iniciativy Červená středa (#RedWednesday). Vizuálním znakem iniciativy
je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
Připojit se lze rozsvícením červeného světla, svíce, modlitbou…
V České republice akci organizuje Česká biskupská konference společně
s Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí v ČR.

10.11. 2019

Biblická hodina se uskuteční ve středu 13. listopadu od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 14. listopadu od 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci. Tématem je Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.

Dnešní sbírka (neděle 10. listopadu) je určena na plošné pojištění církevního majetku v naší diecézi. Děkuji za vaši štědrost.

Stále hledáme nového kostelníka /kostelnici/ kostelníky pro kostel v Malíně. Děkuji za všechny Vaše tipy a připomínám, že rozsah služby je na dohodě. Chápu, že manželé Sieglovi nasadili velmi vysokou laťku: Vy zkuste přijmout,
že absence kostelníka povede nevyhnutelně k útlumu bohoslužeb. 

Setkání ekonomické rady proběhne v úterý 19. listopadu od 19 hodin na faře. Na programu je mimo jiné rozpočet na rok 2020.

Výstava Projekty pro Sedlec potrvá v podkroví katedrály do 7. ledna příštího roku. Jedná se o práce studentů TUL na téma rozvoj Sedlce.

Speciální kostýmované prohlídky „Na stopě Petra Brandla“ proběhnou v pátek 15., 22. a 29. listopadu, vždy od 17:30 a 19:00 hodin. Více informací
a vstupenky na www.sedlec.info, nebo osobně v Informačním centru Sedlec.

Předvánoční charitativní koncert kutnohorských hudebníků proběhne v Sedlci
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě K. Hora na projekt „Plujeme do přístavu“.

Slavnostní mše svatá k 30. výročí svatořečení sv. Anežky bude slavena v sobotu 16. listopadu v 10 hodin v katedrále sv. Víta v Praze.

Prosím, provázejte svými modlitbami národní pouť do Říma, která probíhá
v těchto dnech.

Den Bible připadá letos na neděli 17. listopadu. Motto: Gal 5,1. Více informací: www.biblickedilo.cz.

Svatomartinský lampiónový průvod půjde v pondělí 11. listopadu od kostela
sv. Jakuba do chrámu sv. Barbory. Vyráží v 17 hodin.

Přednáška Daniela Rumpíka o kultuře slova, aneb stále je co zlepšovat
na našem čteném přednesu se bude konat v pátek 15. listopadu od 18:45 hodin na arciděkanství. Všechny lektory naléhavě prosím, aby vážně zvážili
svou účast.

Večer chval proběhne v sobotu 16. listopadu v 19 hod. v Křeseticích.

Oslava 17. listopadu proběhne v Kutné Hoře v neděli 17. listopadu. Začátek
v 16 hod. na Palackého náměstí. Hlavní částí programu bude průvod do chrámu sv. Barbory, kde bude modlitba a varhanní koncert. Více na plakátech.

Církevní mateřská škola nabízí adventní věnce. Prodej na 1. neděli adventní. Výtěžek půjde na podporu školky. Věnce je možné si předem objednat
u Lucie Grenarové na tel. čísle 736 409 972.

3.11. 2019

Upřímně děkuji za společenství a spolupráci při oslavách výročí znovuotevření katedrály minulou neděli. Těší mě, že tolik z Vás vzalo oslavy za své a zapojilo se: od úklidu po zpěv, od vaření a pečení po ministrování, čtení a rozdávání svatého přijímání.

Své případné připomínky a návrhy týkající se nejen oslav, směřujte, prosím,
k jednotlivým členům pastorační rady.   

Až do 8. listopadu včetně lze denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky viz ohlášky z 27. října.

Adorace se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Sluneční kmen a družina Concordie se setkají na své pravidelné schůzce
v sobotu 9. listopadu v 9 hodin v Sedlci.

Sbírka příští neděle (10. listopadu) je určena na plošné pojištění církevního majetku v naší diecézi.

Vernisáž výstavy Projekty pro Sedlec - Práce studentů Fakulty Umění
a Architektury TUL, Ateliéru Zdeny Zedníčkové a Petra Janoše proběhne
ve čtvrtek 7. listopadu v 18 hodin v katedrále.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční opět v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v ulici Jiřího z Poděbrad toto pondělí 4. listopadu
v 15 hodin.

Studentská mše sv. bude slavena v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v pátek 8. listopadu od 10 hodin. Srdečně zveme.

Poslední letošní setkání rodin proběhne v neděli 24. listopadu. V IC Sedlec budeme pod odborným dohledem Patricie Koubské od 14 hodin vytvářet misijní pohlednice. Zvou manželé Vaňkovi.

Pastorační rada farnosti se sejde v úterý 26. listopadu. Ekonomická rada má své setkání naplánované o týden dříve, v úterý 19. listopadu.

Pronájem bytu 2+KK v KH, Dolní ul., bezbarierový přístup, vybavená kuchyň, lednice a pračka, cena 10.000/ měsíc + energie a poplatky. Více informací: Dagmar Holá - tel.číslo: 602 609 111.

Speciální kostýmované prohlídky „Na stopě Petra Brandla“ proběhnou v pátek 15., 22. a 29.     listopadu, vždy od 17:30 a 19:00 hodin. Vstupné je 100 korun. Více informací a vstupenky na www.sedlec.info, nebo osobně v Informačním centru Sedlec.

Předvánoční charitativní koncert kutnohorských hudebníků proběhne v Sedlci
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě K. Hora na projekt „Plujeme do přístavu“.

Sázení cibulek žlutých krokusů k uctění památky dětských obětí válek proběhne v pátek 8. listopadu v 15 hodin na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem. Pořádá Hlízovský unikátní spolek.

Diář pro věřící děvčata nabízí redakce časopisu IN! Více informací na: www.in.cz, nebo tel.: 480 023 408-9, 775 598 604.

© 2018, Všechna práva vyhrazena