Ohlášky

10.11. 2019

Biblická hodina se uskuteční ve středu 13. listopadu od 19 hodin v církevním gymnáziu.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 14. listopadu od 19:15 hodin ve farním infocentru v Sedlci. Tématem je Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk.

Dnešní sbírka (neděle 10. listopadu) je určena na plošné pojištění církevního majetku v naší diecézi. Děkuji za vaši štědrost.

Stále hledáme nového kostelníka /kostelnici/ kostelníky pro kostel v Malíně. Děkuji za všechny Vaše tipy a připomínám, že rozsah služby je na dohodě. Chápu, že manželé Sieglovi nasadili velmi vysokou laťku: Vy zkuste přijmout,
že absence kostelníka povede nevyhnutelně k útlumu bohoslužeb. 

Setkání ekonomické rady proběhne v úterý 19. listopadu od 19 hodin na faře. Na programu je mimo jiné rozpočet na rok 2020.

Výstava Projekty pro Sedlec potrvá v podkroví katedrály do 7. ledna příštího roku. Jedná se o práce studentů TUL na téma rozvoj Sedlce.

Speciální kostýmované prohlídky „Na stopě Petra Brandla“ proběhnou v pátek 15., 22. a 29. listopadu, vždy od 17:30 a 19:00 hodin. Více informací
a vstupenky na www.sedlec.info, nebo osobně v Informačním centru Sedlec.

Předvánoční charitativní koncert kutnohorských hudebníků proběhne v Sedlci
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě K. Hora na projekt „Plujeme do přístavu“.

Slavnostní mše svatá k 30. výročí svatořečení sv. Anežky bude slavena v sobotu 16. listopadu v 10 hodin v katedrále sv. Víta v Praze.

Prosím, provázejte svými modlitbami národní pouť do Říma, která probíhá
v těchto dnech.

Den Bible připadá letos na neděli 17. listopadu. Motto: Gal 5,1. Více informací: www.biblickedilo.cz.

Svatomartinský lampiónový průvod půjde v pondělí 11. listopadu od kostela
sv. Jakuba do chrámu sv. Barbory. Vyráží v 17 hodin.

Přednáška Daniela Rumpíka o kultuře slova, aneb stále je co zlepšovat
na našem čteném přednesu se bude konat v pátek 15. listopadu od 18:45 hodin na arciděkanství. Všechny lektory naléhavě prosím, aby vážně zvážili
svou účast.

Večer chval proběhne v sobotu 16. listopadu v 19 hod. v Křeseticích.

Oslava 17. listopadu proběhne v Kutné Hoře v neděli 17. listopadu. Začátek
v 16 hod. na Palackého náměstí. Hlavní částí programu bude průvod do chrámu sv. Barbory, kde bude modlitba a varhanní koncert. Více na plakátech.

Církevní mateřská škola nabízí adventní věnce. Prodej na 1. neděli adventní. Výtěžek půjde na podporu školky. Věnce je možné si předem objednat
u Lucie Grenarové na tel. čísle 736 409 972.

3.11. 2019

Upřímně děkuji za společenství a spolupráci při oslavách výročí znovuotevření katedrály minulou neděli. Těší mě, že tolik z Vás vzalo oslavy za své a zapojilo se: od úklidu po zpěv, od vaření a pečení po ministrování, čtení a rozdávání svatého přijímání.

Své případné připomínky a návrhy týkající se nejen oslav, směřujte, prosím,
k jednotlivým členům pastorační rady.   

Až do 8. listopadu včetně lze denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Podmínky viz ohlášky z 27. října.

Adorace se uskuteční ve středu po skončení večerní mše sv. v Sedlci.

Sluneční kmen a družina Concordie se setkají na své pravidelné schůzce
v sobotu 9. listopadu v 9 hodin v Sedlci.

Sbírka příští neděle (10. listopadu) je určena na plošné pojištění církevního majetku v naší diecézi.

Vernisáž výstavy Projekty pro Sedlec - Práce studentů Fakulty Umění
a Architektury TUL, Ateliéru Zdeny Zedníčkové a Petra Janoše proběhne
ve čtvrtek 7. listopadu v 18 hodin v katedrále.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční opět v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v ulici Jiřího z Poděbrad toto pondělí 4. listopadu
v 15 hodin.

Studentská mše sv. bude slavena v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v pátek 8. listopadu od 10 hodin. Srdečně zveme.

Poslední letošní setkání rodin proběhne v neděli 24. listopadu. V IC Sedlec budeme pod odborným dohledem Patricie Koubské od 14 hodin vytvářet misijní pohlednice. Zvou manželé Vaňkovi.

Pastorační rada farnosti se sejde v úterý 26. listopadu. Ekonomická rada má své setkání naplánované o týden dříve, v úterý 19. listopadu.

Pronájem bytu 2+KK v KH, Dolní ul., bezbarierový přístup, vybavená kuchyň, lednice a pračka, cena 10.000/ měsíc + energie a poplatky. Více informací: Dagmar Holá - tel.číslo: 602 609 111.

Speciální kostýmované prohlídky „Na stopě Petra Brandla“ proběhnou v pátek 15., 22. a 29.     listopadu, vždy od 17:30 a 19:00 hodin. Vstupné je 100 korun. Více informací a vstupenky na www.sedlec.info, nebo osobně v Informačním centru Sedlec.

Předvánoční charitativní koncert kutnohorských hudebníků proběhne v Sedlci
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin. Dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě K. Hora na projekt „Plujeme do přístavu“.

Sázení cibulek žlutých krokusů k uctění památky dětských obětí válek proběhne v pátek 8. listopadu v 15 hodin na louce mezi Mladým Hlízovem a Starým Kolínem. Pořádá Hlízovský unikátní spolek.

Diář pro věřící děvčata nabízí redakce časopisu IN! Více informací na: www.in.cz, nebo tel.: 480 023 408-9, 775 598 604.

27.10. 2019

Děkuji srdečně všem, kdo se zapojili do příprav a průběhu oslav výročí znovuotevření našeho farního kostela – sedlecké katedrály. Oslavy budou pokračovat i v listopadu.       

Až do odvolání budou večerní mše svaté slaveny od 17 hodin. Změna vyhrazena.

V úterý nebude slavena večerní mše svatá.

Slavnost Všech svatých je doporučený svátek. Na farním dnu jsme diskutovali otázku nejvhodnějšího času bohoslužeb. Letos budeme experimentálně slavit dvě mše sv.. Nabízím svezení do Malína a zpět.

Společná modlitba růžence bude ve středu a ve čtvrtek vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Biblická hodina ve středu nebude. Jsou prázdniny.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek od 19:15 v infocentru.

Sbírka minulé neděle (20. října) na Papežská misijní díla vynesla celkem 14 tisíc korun. Mnohokrát děkuji za vaši štědrost.

Odpustky pro duše v očistci
1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Pro poutníky do Říma jsou připravené poutní balíčky. Případným zájemcům rád poskytnu bližší informace.

Jeden ze zaměstnanců farnosti nabízí k pronájmu byt 2+kk s výhledem na Sedlec. Případným zájemcům zprostředkuji kontakt.

Program oslav v listopadu:

Sobota 2.                    18:00 České nebe září - cyklus kantát o českých patronech plukovníka Jana Zástěry za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR (vstupné 150 Kč)

Čtvrtek 7.                   18:00 Vernisáž výstavy Projekty pro Sedlec - Práce studentů Fakulty Umění a Architektury TUL, Ateliéru Zdeny Zedníčkové a Petra Janoše

Pátky 15., 22. a 29.     od 17:30 a 19:00 Na stopě Petra Brandla - speciální kostýmované prohlídky (vstupné 100 Kč)

Sobota 23.                  17:00 Předvánoční charitativní koncert kutnohorských hudebníků - dobrovolné vstupné bude věnováno Oblastní charitě Kutná Hora na projekt „Plujeme do přístavu"

Více informací na www.sedlec.info nebo v Informačním centru Kutná Hora - Sedlec, rezervace na www.rezervace, sedlec.info nebo přímo v IC Sedlec.

20.10. 2019

Po celý měsíc říjen se budeme vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše sv. společně modlit růženec. Příležitost ke sv. zpovědi bude na požádání.

V sobotu bude mše sv. mimořádně slavena už od 17 hodin. Prosím, šiřte tuto informaci mezi známé, kteří tuto mši navštěvují.

Příští neděli 27. října bude slavena pontifikální mše svatá v sedlecké katedrále. Začátek je v 9:30 hodin. Všechny Vás srdečně zvu. Vzhledem k předpokládané velké účasti doporučuji přijít s předstihem. Jiné mše ve farnosti nebudou tento den slaveny.

Dnešní sbírka (neděle 20. října) poputuje na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Děkuji za vaši štědrost.

Adorace se uskuteční v úterý po skončení mše svaté.

Sluneční kmen a družina Concordie se sejdou v sobotu 26. října.

Na základě dovolení apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu

V noci ze soboty 26. na neděli 27. října se mění čas z letního na středoevropský. Můžeme si hodinu přispat.

V pátek 25. října vystoupí v sedlecké katedrále od 17 hodin Kutnohorská schola KUSCH.

Od 19 hodin zazní Requiem Johannese Brahmse v podání Ženevského sboru v doprovodu spojených orchestrů.

V sobotu 26. října vystoupí v katedrále od 19 hodin Rudy Linka trio.

Více informací a rezervace vstupenek na www.sedlec.info. 
Srdečně zveme.

Děkuji všem, kteří nabídli svou pomoc při oslavách výročí znovuotevření našeho farního kostela – sedlecké katedrály.
Pro představu uvádím neúplný přehled toho, co je třeba zajistit:

- úklid kostela po pátečních koncertech

- úklid kostela před nedělní bohoslužbou

- pořadatelská služba před nedělní bohoslužbou (vítat a usazovat…)

- služba „hebdomadáře“ (od 9 hodin povede modlitbu růžence)

- služba lektorů

- požární hlídka?

- poděkování panu biskupovi

- příprava a rozdávání občerstvení

- úklid (nejen) židlí po skončení bohoslužeb

- …

VDĚČNĚ PŘIJMEME I KAŽDOU DALŠÍ NABÍDNUTOU POMOC.

Přes všechno výše uvedené má mít víkendová oslava znovuotevření katedrály především duchovní rozměr. Prosím, přistupujte k ní v tomto duchu
a připravujte se na slavení modlitbou.

Pavel Tobek

13.10. 2019

Po celý měsíc říjen se budeme vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše sv. společně modlit růženec. Příležitost ke sv. zpovědi bude na požádání.

V pátek 18. října bude v 18 hodin v katedrále slavena děkovná mše svatá
k 30. výročí vzniku Slunečního kmene. Srdečně zveme.

Čeští a moravští biskupové vyzývají všechny farnosti, aby se v pátek 18. října zapojily do společného Misijního Mostu Modlitby a to ideálně v 18 hodin. Protože v té době slavíme mši svatou, připojíme se od 17:30 hodin společnou modlitbou růžence. Připojit se lze i v jinou hodinu i soukromě (doma).

Biblická hodina se uskuteční ve středu 16. října v církevním gymnáziu.
Od 19 hodin budeme rozebírat biblické texty následující neděle.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 17. října od 19:15 hodin. Tématem je Ježíš Kristus. Sejdeme se v infocentru.

Další setkání rodin s dětmi proběhne v neděli 20. října od 14 hodin.
Plánovaný je výlet ke hradu Sion. Více u manželů Vaňkových.

Příští neděli (20. října) oslavíme Den modliteb za misie. Sbírka této neděle bude určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.
Více viz dopis národního ředitele PMD.

Při sčítání účastníků bohoslužeb, které z rozhodnutí ČBK probíhalo minulou neděli (6. října), jsme napočítali celkem 145 přítomných.

Dnes začínají v naší farnosti působit dva noví akolyté (mimořádní rozdavatelé svatého přijímání), pánové Petr Jandejsek A Martin Siegel. Pamatujte, prosím, ve svých modlitbách.

Křest Madlen Anny Koutové se uskuteční v neděli 20. října v kostele sv. Štěpána v Malíně. Začátek je v 14 hodin. Srdečně zveme.

Hledáme dobrovolníky na pomoc s přípravou kostela před nedělní bohoslužbou. Na stolku pro dary se můžete zapsat do připraveného rozpisu jednotlivých nedělí. 

V neděli 27. října bude v naší farnosti slavena pontifikální posvícenská mše svatá v katedrále v Sedlci. Začátek je v 9:30 hodin. Všechny Vás srdečně zvu. Jiné mše ve farnosti nebudou tento den slaveny.

Ministrantská schůzka pro ty, kteří budou asistovat při pontifikální mši 27. října v Sedlci, proběhne v neděli 20. října po skončení mše svaté v Sedlci.
Prosím rodiče o spolupráci.

Pro oslavy výročí znovuotevření katedrály o víkendu 25. až 27 října hledáme pomocníky pro různé dny a práce. Uplatní se každý od nosičů židlí po uvaděče před a rozdavače koláčů po bohoslužbě. Hlaste se, prosím, u P. Tobka.

Posvícenský víkend pořádá ve dnech 19. a 20. října kutnohorská farnost.
Více na plakátech. 

Pavel Tobek

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 20. října 2019

Milí přátelé misií,
příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.
Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium" jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.
Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Laňce a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.
Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám  i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel
Papežských misijních děl v ČR

29.9. 2019

Po celý měsíc říjen se budeme vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše sv. společně modlit růženec. Příležitost ke sv. zpovědi bude na požádání.

Školní mše sv. bude slavena ve čtvrtek 3. října od 10 hodin v klášterním kostele v Kutné Hoře. Srdečně zveme.

Biblická hodina se uskuteční ve středu 2. října v klubu církevního gymnázia (vstup z ul. Jiřího z Poděbrad). Začátek je v 19 hodin.

První hodina náboženství pro dospělé v tomto školním roce proběhne ve čtvrtek 3. října od 19:15 hodin v infocentru.

Hledáme dobrovolníky na pomoc s přípravou kostela před nedělní bohoslužbou (vyluxovat koberec, srovnat židle, připravit zpěvníky…). Vzadu u průvodců se můžete zapsat do připraveného rozpisu jednotlivých nedělí. Doporučujeme přijít v 8:45 hodin.

Arciděkanství Kutná Hora upozorňuje, že dočasně se nedělní večerní mše svaté místo v kostele Matky Boží na Náměti konají v kostele sv. Jakuba. V kostele Matky Boží probíhají stavební práce.

V pátek 18. října bude v 18 hodin v katedrále slavena děkovná mše svatá
k 30. výročí vzniku Slunečního kmene. Po mši bude následovat malé občerstvení. Srdečně zveme. Ranní mše sv. nebude slavena.

O týden později o víkendu 25. až 27. října vyvrcholí oslavy 10. výročí znovuotevření katedrály. Program je na plakátech. Věřím, že v hojném počtu společně prožijeme radost nejen z farního kostela, ale především
ze společenství, které kolem něj tvoříme.

Misijní kalendáře na rok 2020 nabízí Ludmila Cinerová ml. Kalendáře jsou
za dobrovolný příspěvek, který můžete odevzdat v hotovosti,
nebo zaslat na účet v kalendáři uvedený.

Farní den: Po mši sv. v 9:30 v Sedlci se přesuneme do církevního gymnázia,
kde bude program pokračovat přibližně do 16 hodin.

- parkování je bezplatně domluvené na parkovišti autobusů
u voršilského kláštera. Prosím, dbejte pokynů obsluhy.

- v případě potřeby lze vjet také na klášterní zahradu (počítejte
     s možnou aktivitou dětí – míčové hry).

- vstup je přes zahradu (kolem vinařství). Při vstupu z ulice Jiřího
     z Poděbrad klepejte na skleněné dveře.

- své příspěvky k občerstvení odevzdejte, prosím, až na místě.

- program pro děti bude dopředu ohlášen a časově omezený.

Z dopisu diecézního biskupa Mons. Jana Vokála:
… Nezapomínejme, prosím, na to, že liturgický průvod na začátku a na konci mše svaté je již součástí bohoslužby, nikoli jen přípravou na ni, a to i tehdy, procházíme-li venku po náměstí nebo kolem kostela. Není tedy vhodné vést během průvodu rozhovory, smát se, vyprávět vtipy a podobně. Stejně tak je třeba respektovat sakrální prostor kostelů a kaplí, zvláště těch, kde je přítomná Nejsvětější svátost. Ani mimo mši se tam nikdy nemluví nahlas,
nejí a podobně…

Pavel Tobek

22.9. 2019

Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa,
je doporučený svátek.

Setkání rodin proběhne dnes (neděle 22. září) od 14 hodin.

Podzimní koncert proběhne dnes (neděle 22. září) od 19 hodin v horní kapli kostnice. Vystoupí Viktor Darebný na klavichord a Barbora Šubrová na flétnu. Vstupné je dobrovolné.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 28. září. Začátek je v 9 hodin v katedrále.

Farní den se uskuteční v neděli 29. září. Po mši sv. v 9:30 v Sedlci se přesuneme do církevního gymnázia, kde bude program pokračovat přibližně do 16 hodin. Oběd je zajištěn. Zájemci o dopravu se mohou hlásit u P. Tobka.

Sbírka na podporu církevních škol, kterou jsme konali minulou neděli (15. září), vynesla celkem 10 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Od 3. října bude v Kutné Hoře probíhat další Alfa kurz. Je to cyklus diskuzních večerů, věnovaných hledání smyslu života a duchovního světa z hlediska křesťanské víry. Zvaní jsou jak křesťané, tak lidé, kteří se za křesťany nepovažují a jen hledají odpovědi na existenciální otázky. Bližší informace rádi podají Patricie Koubská, Jiří Vaněk nebo najdete na stránkách www.khfarnost.cz. Pozvánky jsou k dispozici také u ohlášek.

Biblické hodiny a náboženství pro dospělé začnou v týdnu od 29. září.

 Z jednání pastorační rady dne 10. září:

- Příprava farního dne: Více viz ohlášky z 15. září.

- Hosté na pastoračních radách: Vzhledem k zaměstnání P. Koubské
     v kutnohorské farnosti byl tento model opuštěn.

- Modlitební místo v katedrále: Hledání vhodného řešení pokračuje.

- Adopce na dálku: Informace budou sděleny během farního dne.

- Oslavy výročí znovu otevření katedrály: V neděli 27. října v 9:30 mše 
     v Sedlci. Celebruje diecézní biskup Mons. Vokál. Jiné mše nebudou
     ten den ve farnosti slaveny. Při mši vystoupí spojené sbory z Čáslavi 
     a Sedlce. Přijdou také poutníci z kutnohorské farnosti – bude zrušena 
     mše v 9 hodin. Je třeba zajistit dostatek míst k sezení.
     V pátek 25. a v sobotu 26. října koncerty v katedrále. Je třeba zajistit úklid 
     před nedělní bohoslužbou.

- Mše sv. 1. a 2. listopadu budou slaveny od 17 hodin v kostnici.

- Rorátní mše sv. bude v sobotu 7. prosince od 7 hodin v katedrále.

- Duchovní obnova v sobotu 30. listopadu. Vede P. Michael Slavík.
  Zajišťuje kutnohorská farnost.

- Vánoční bohoslužby: Jako v loňském roce. Slavnost Zjevení Páně se
přesune na neděli.

- Společné setkání členů ERF a PRF proběhne v sobotu 28. prosince.

- Informace o opravách, přípravách hospice, obnovení bohoslužeb
     v Nových Dvorech, „kytarových mších“…

- Naléhavá otázka služby kostelníků. Více během farního dne.

- Příští setkání PRF proběhne 26. listopadu.

Pavel Tobek

15.9. 2019

Ve středu 18. září se po skončení mše sv. v Sedlci uskuteční adorace. Budeme při ní vyprošovat požehnání kurzu ALFA.

Od 3. října bude v Kutné Hoře probíhat další Alfa kurz. Je to cyklus diskuzních večerů, věnovaných hledání smyslu života a duchovního světa z hlediska křesťanské víry. Zvaní jsou jak křesťané, kteří chtějí víc přemýšlet o své víře, tak lidé, kteří se za křesťany nepovažují a jen hledají odpovědi na existenciální otázky. Díky předchozím Alfa kurzům se rozrostla naše farní společenství o řadu sester a bratří. Bližší informace rádi podají Patricie Koubská, Jiří Vaněk nebo najdete na stránkách www.khfarnost.cz.

Setkání rodin proběhne příští neděli (22. září). Začátek ve 14 hodin. Podrobnosti u manželů Vaňkových. (Ocení, když se předem přihlásíte).

Farní den se uskuteční v neděli 29. září:
Bude slavena pouze jedna mše svatá v 9:30 hodin v Sedlci.
Po skončení mše se přesuneme do prostor církevního gymnázia.
Navštíví nás naši přátelé křesťané z Iráku.
Oběd bude zajištěn (také v bezmasé variantě).
Na programu budou informace ze života farnosti/farností.
Pro děti bude na část farního dne připraven samostatný program.
Pro zájemce zajistíme dopravu od katedrály do gymnázia a případně po skončení programu domů. Hlaste se příští neděli (22. 9.) v zákristii.
Rádi uvítáme příspěvky z vašich hrnců a pekáčů – doručte na místo.
Předpokládaný konec je kolem 16. hodiny.

Dnešní sbírka (neděle 15. září) je určena na podporu církevních škol v naší diecézi. Všem dárcům děkuji.

Výuka náboženství ve školním roce 2019/20:
1. až 5. třída ZŠ od 24. září vždy v Út v 16 hodin v c. gymnáziu.
6. a 7. třída ZŠ v Út od 14:25 hod. v c. gymnáziu (J. Poživil).
8. a 9. třída ZŠ ve Čt od 14:25 hod. v c. gymnáziu (J. Poživil).
SŠ ve Čt od 7:05 v c. gymnáziu (P. Tobek).      
V případě, že Vám stanovený termín nevyhovuje, lze žáka po předchozí dohodě s vyučujícími zařadit do jiné věkové skupiny. Lze také kontaktovat přímo
P. Uhlíře a pokusit se společně najít jiné řešení.

Oslavy 25. výročí založení Oblastní charity Kutná Hora proběhnou v pátek
20. a v sobotu 21. září v Kutné Hoře. Ze sobotního programu:
- 13:00 mše sv. v klášterním kostele
- 14:15 setkání s indickými hosty z projektu Adopce na dálku
- bohatý program pro děti
- občerstvení zajištěno

Prosba televize NOE:

Celorepublikový přechod TV vysílání na formát DVB-T2 znamená nejen rozšíření území, kde lze televizi sledovat, ale také podstatné zvýšení měsíčních finančních nákladů. Protože televize NOE nemá příjmy ani z koncesionářských poplatků, ani z reklam, je zcela odkázaná na dárcovskou solidaritu. Prosí proto pomoc.

Celý dopis včetně možností, jak pomoci najdete na nástěnce.

Pavel Tobek

8.9. 2019

Schůzka Pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 10. září na faře. 
Začátek je v 19 hodin.

Schůzka Slunečního kmene a družiny Concordie proběhne v sobotu 14. září. Začátek je v 9 hodin v katedrále.

Setkání rodin proběhne v neděli 22. září. Začátek ve 14 hodin. Podrobnosti
u manželů Vaňkových. (Ocení, když se předem přihlásíte).

Farní den se uskuteční v neděli 29. září. Bude slavena pouze jedna mše svatá
v 9:30 hodin v Sedlci a poté se přesuneme do prostor církevního gymnázia,
kde bude program pokračovat. Podobně jako loni nás navštíví naši přátelé křesťané z Iráku. Oběd bude zajištěn. Na programu budou mimo jiné informace ze života farnosti/farností.

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019 se budeme modlit příslušnou modlitbu: Společně na konci mše svaté, individuálně podle Vašeho uvážení. Texty modlitby jsou k rozebrání u ohlášek.

Sbírka SVATOANEŽSKÁ KORUNA vynesla celkem 29 tisíc korun. Upřímně Vám děkuji za vaši štědrost. Pro milovníky čísel: shromáždili jsme celkem 76 otisků prstu a rozdali více než 100 medailí.

Sbírka příští neděle je určena na podporu církevních škol v naší diecézi.

Dopis věřícím ke sbírce

Drazí věřící, bratři a sestry,
v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku
na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře),
2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců.

Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv většina dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Znamená to, že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních institucí, zde hledají něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti.

Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, tedy chceme představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat víru ve společenství podobně smýšlejících lidí.

Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 807.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové vybavení do odborných učeben či moderní výukové pomůcky. Modernizace počítačových učeben tak proběhla na gymnáziích v Hradci Králové, ve Skutči i v Kutné Hoře, mateřská škola v Kutné Hoře získala finance na asistenta pedagoga pro děti se specifickými potřebami, ZS v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně dostupných obcí. Biskupské gymnázium v Hradci Králové dále pořídilo koncertní klavír Petrof, který slouží také pro potřeby církevní základní umělecké školy. Část sbírky je pravidelně použita na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Prokop Brož biskupský vikář pro církevní školství

25.8. 2019

V neděli 1. září budeme při všech bohoslužbách vyprošovat požehnání
všem vyučujícím a vyučovaným, kterým začíná nový školní rok.

V týdnu od 26. do 31. srpna budu na dovolené. S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se obracejte na kněze okolních farností. Oficiálně
je zastupováním pověřen P. Stařík z Čáslavi.

Mše sv. k zahájení školního roku bude slavena v pondělí 2. září v kostele
sv. Jakuba v Kutné Hoře. Začátek je v 9 hodin. Celebruje biskupský vikář pro církevní školství P. Prokop Brož.

Ve středu 4. září se po skončení mše sv. v Sedlci uskuteční adorace.

Od září budou středeční večerní mše sv. slaveny v Sedlci od 18 hodin.

V sobotu 7. září vystoupí v rámci oslav 10 výročí znovuotevření našeho farního kostela sedlecké katedrály skupina Timothy. V 15 hodin proběhne koncert pro veřejnost a ve 20 hodin večer chval s promluvami P. Michala Němečka, ředitele Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského v Praze-Dejvicích. Srdečně zveme.

Skupina pochází ze Slovenska a specializuje se na křesťanskou hudbu, především gospel a příbuzné žánry.

Večery chval jsou setkáváním lidí, kteří chtějí chválit Boha a sdílet se
s ostatními. A samozřejmě i lidí, kteří Boha v životě hledají. Mají formu bohoslužby slova, během které střídají hudba a mluvené slovo, písně chválící Boha a svědectví, modlitby, prosby, zamyšlení…

V neděli 8. září (druhá zářijová neděle) oslavíme v Malíně slavnost výročí posvěcení kostela. Mše sv. začne v 8 hodin.

Schůzka ekonomické rady farnosti proběhne v úterý 3. září od 19 hodin
v infocentru. Na programu bude mimo jiné rozpočet na rok 2020.

Pastorační rada se sejde o týden později, v úterý 10. září.

Setkání rodin je plánováno na neděli 22. září. Na programu je výlet kolem mlýnů a kostela Nejsvětější Trojice. Začátek ve 14 hodin. Podrobnosti
u manželů Vaňkových. (Ocení, když se předem přihlásíte).

Farní den je plánován na neděli 29. září. Struktura bude obvyklá.

Plánovaná podzimní pouť ke sv. Anně do Pohledu na Havlíčkobrodsku
se vzhledem k termínové nouzi přesouvá na jaro.

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc říjen 2019 se celé září budeme modlit příslušnou modlitbu: Společně na konci každé mše svaté ve všední dny, individuálně podle Vašeho uvážení.

Do konce srpna bude v naší farnosti probíhat sbírka na dar papeži s názvem SVATOANEŽSKÁ KORUNA. Každý dárce obdrží pamětní medaili. Doporučená částka je 200 korun. Více informací a odkazy najdete v ohláškách neděle
4. srpna.

Pavel Tobek

11.8. 2019

V neděli 11. srpna budeme slavit v kostele sv. Vavřince v Církvici mši svatou
ke cti patrona kostela sv. Vavřince. Začátek je v 11 hodin.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna, bude v naší farnosti slavena jakou poutní slavnost farního kostela - sedlecké katedrály -
v neděli 18. srpna v 9:30 hodin. Součástí liturgie této slavnosti je také tradiční žehnání bylin a květin, které si přinesete.
V Malíně a v Církvici budeme slavit 20. neděli v mezidobí.

V týdnu od 11. do 17. srpna budu na dovolené. S neodkladnými záležitostmi duchovní povahy se obracejte na kněze okolních farností.
Oficiálně je zastupováním pověřen P. Stařík z Čáslavi.

V úterý 20. srpna se po skončení mše svaté v 18 hodin v Sedlci uskuteční eucharistická adorace. 

Do konce srpna bude v naší farnosti probíhat sbírka na dar papeži s názvem Svatoanežská KORUNA. Každý dárce obdrží pamětní medaili. Doporučená částka je 200 korun. Více informací a odkazy najdete v ohláškách neděle 4. srpna.

Z dopisu P. Uhlíře farníkům: (upraveno)
Také letos nabízí kutnohorská farnost pomoc na cestě ke křesťanské zralosti. Pro začínající je to kurz ALFA. Letos začne 2. října. Někteří z vás ho absolvovali jako účastníci, někteří se do něj zapojili jako hostitelé, kteří se snaží účastníkům naslouchat a učí se s druhými mluvit o víře. Všichni (znovu) promýšleli svůj postoj k Bohu a církvi. Přemýšlejte, koho ze svých známých pozvat, skutečně je oslovte a kurz jim nabídněte. Nebojte se odmítnutí.
Také se můžete zúčastnit semináře ŽIVOT V DUCHU podle P. Ernesta Sieverse, který pomáhá prohloubit osobní vztah s Ježíšem a učí nás pravidelné osobní modlitbě. Seminář začne 17. září a potrvá 8 týdnů. Účast v semináři předpokládá osobní rozhodnutí denně věnovat nějaký čas modlitbě
a ochota se jednou týdně (v úterý večer) sejít s ostatními účastníky ke společné modlitbě a katechezi. Bližší informace a přihlášky u Marie Slavotínkové
(e-mail: slavotinkova@seznam.cz).
Modlitba před Nejsvětější svátostí: ADORACE je nezbytnou podporou jakéhokoli duchovního úsilí. Stále si musíme uvědomovat, že bez Ježíšovy pomoci nejsme schopni dělat nic.

Výše napsané včetně nabídky kurzů se samozřejmě týká také Vás, sedlečtí farníci a rád Vás povzbuzuji k účasti.
Připomínám, že pravidelné adorace jsou v Sedlci vždy každou druhou středu (během prázdnin v úterý) vždy po skončení mše sv. 

Pavel Tobek

4.8. 2019

V úterý 6. srpna se po skončení mše svaté v Sedlci uskuteční eucharistická adorace. 

V neděli 11. srpna budeme slavit v kostele sv. Vavřince v Církvici mši svatou
ke cti patrona kostela sv. Vavřince. Začátek je v 11 hodin.

Přímluvná modlitba nejen za charitu se uskuteční v pondělí 5. srpna v 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, která připadá na 15. srpna, bude v naší farnosti slavena jakou poutní slavnost farního kostela - sedlecké katedrály -
v neděli 18. srpna v 9:30 hodin.

Farnost oslovili organizátoři petice ve prospěch obnovy Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí. Slíbil jsem, že se zeptám, zda se v naší farnosti najde dobrovolník ochotný sbírat v neděli po mši před kostelem podpisy na tuto petici. V případě zájmu se, prosím, u mě přihlaste po skončení mše sv.  


Třicet let od svatořečení Anežky Přemyslovny:
Kanonizace Anežky Přemyslovny se 12. listopadu 1989 v Římě účastnilo na 10 tisíc Čechů, jimž úřady v rozporu s dosavadními zvyklostmi umožnili cestu do Itálie. Poutníky vedl kardinál František Tomášek a bohoslužbu přenášela Československá televize. Svatořečení Anežky bylo následně považováno za předzvěst listopadových událostí.
Pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky Přemyslovny proběhne letos ve dnech 11. až 13. listopadu. Během pouti bude papeži Františkovi předán dar - socha koruny svaté Anežky doplněná stuhami a archy s otisky prstů všech Čechů, kteří na dar přispějí.
Z celostátní sbírky se bude platit nejen socha, ale peníze budou papeži darovány pro chudé. Každý dárce obdrží pamětní medaili s připojeným poděkováním apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balvo.
Sbírku bude probíhat do konce prázdnin. Organizátorem doporučena částka
je 200 korun, ale možný je nižší i vyšší příspěvek.
Do konce srpna lze také přispět převodem na účet č. 447 662/0800, Česká spořitelna. Variabilní symbol platby 302019.
V případě platby převodem se doporučuje – zvláště u vyšších částek - uzavřít darovací smlouvu. Vzor a postup je na webu.
Symbolickou tečkou za poutí bude v sobotu 16. listopadu slavnostní bohoslužba ve svatovítské katedrále v Praze.
Podrobné informace najdete na webu: https://www.anezka2019.cz/, nebo
na stránkách královéhradeckého biskupství: http://www.bihk.cz/.
V sedlecké katedrále bude možné se do sbírky zapojit do konce srpna vždy
v sobotu a v neděli po mši svaté. V Malíně a v Církvici každou srpnovou neděli po mši svaté. 

Pavel Tobek

© 2018, Všechna práva vyhrazena