v pondělí 22. října 2018 bude hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí z důvodu natáčení mimořádně otevřen až od 10:00 hodin!

Ohlášky

30. 9. 2018

Děkuji Vám všem za přípravu a průběh farního dne. Vnímám ho jako velmi vydařený.

Společná modlitba růžence bude po celý měsíc říjen začínat vždy přibližně půl hodiny před začátkem večerní mše svaté.

Dnešní sbírka je určena na podporu péče o umírající v naší diecézi. Více informací najdete v pastýřském listu z neděle 23. září.

Další modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu proběhne v pondělí 1. října v 15:00 v kostele Matky Boží Na Náměti.

Biblická hodina bude ve středu 3. října od 19 hodin v církevním gymnáziu, vchod z ulice Jiřího z Poděbrad.

Náboženství pro dospělé proběhne ve čtvrtek 4. října od 19:15 hodin, tentokrát mimořádně v aule církevního gymnázia.
Biblické hodiny i náboženství pro dospělé se budou konat pravidelně v čtrnáctidenním rytmu.

První schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene v tomto školním roce proběhne v sobotu 6. října. Zahájíme slavením mše sv. v 9 hodin v sedlecké katedrále. Sobotní program je určen i rodičům a příznivcům.

Studentská mše sv. bude slavena ve čtvrtek 4. října od 10 hodin v klášterním kostele.

Projekt 100 hodin adorace pro republiku probíhá v kutnohorské farnosti. Více informací najdete na plakátech.

Jan Maria Kout, bydlištěm v Kutné Hoře – Malíně, hodlá uzavřít manželství s Martinou Prachařovou. Sňatek se bude konat v kostele blahoslavené Juliány de Collato v Brtnici dne 20. října 2018. Má-li kdo námitky proti tomuto sňatku, ať je oznámí neprodleně duchovnímu správci, nebo ať o nich navždy pomlčí.  

Připomínám udílení svátosti biřmování na jaře příštího roku. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.

Diecézní setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 18. října v Hradci Králové. Více informací podá duchovní správce.

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné se bude konat příští rok v Hořicích. Posláním dobrovolníka je projevovat nemocným zájem vyjádřený návštěvou, případně zprostředkováním návštěvy duchovního. Více informací poskytne duchovní správce.

PRF hledá dobrovolníka pro koordinaci „Adopce na dálku“ v naší farnosti. Zájemci se mohou hlásit u duchovního správce.

Víkendové setkání chlapců (nejen ministrantů) od 17 let výše proběhne v Kutné Hoře o víkendu 5. až 7. října. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: .

Komunální volby se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. Účast ve volbách a odpovědný výběr je minimem společenské odpovědnosti, k níž je každý křesťan volán. Pečlivě zvažujme, komu svěříme starost o město (obec) ve kterém žijeme.

 

Pavel Tobek

23. 9. 2018

Adorace se uskuteční ve středu po skončení mše sv.

 Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, je doporučený svátek.

 Koncert na podporu svatovítských varhan proběhne v sedlecké katedrále v sobotu 29. září od 19 hodin. Dílo Petra Ebena pro varhany a recitátora Labyrint světa a ráj srdce přednesou Michal Hanuš a Jan Luštinec.

 

Pastýřský list biskupa Jana Vokála k péči o umírající
s vyhlášením mimořádné sbírky na neděli 30. 9. 2018

 

Bratři a sestry v Kristu,

křesťané působí ve světě tak, že lásku, kterou dostávají od Boha, sami projevují druhým. Naše víra nesmí být od světa odtržená, není obláčkem, na kterém se nad světem vznášíme. Naše víra nás vede k tomu, abychom nezištnou lásku, kterou od Pána denně přijímáme, též neúnavně rozdávali kolem sebe. Je to láska, která se projevuje konkrétními skutky, nikoliv pocity. Je to láska, která se ze skutků skládá, která bez skutků není.

Každá epocha, do které je Církev povolána, přináší jiné potřebné, osamělé, zanedbané, žíznící po lásce. Ač v každé věkové, společenské i jiné skupině takové lidi najdeme, přesto existuje jedna kategorie, která v dnešním světě po naší pozornosti a lásce volá zvláště. Lépe řečeno - ona spíše mlčí, je tichá, odsunutá, často přehlížená a zapomenutá. Jsou to staří a těžce nemocní, umírající, lidé v poslední etapě svého života, kteří už mají před sebou jen jediný cíl: pokojný odchod k Pánu.

Jak se prodlužuje věk a vyvíjí medicína, přibývá lidí, kteří tyto poslední okamžiky tráví v ústraní, v neosobním prostředí nemocnic, mimo domovy, daleko od svých blízkých. Pozornost je věnována oživování těla, jako by bylo nesmrtelné, ale jen málokdy zbývá čas pro duševní a duchovní potřeby člověka. Zní to paradoxně, ale jen málokdy nám zbývá čas pro věčnost. K tomu, aby se to změnilo, je potřeba mnoha prostředků a úsilí, které však z pohledu světa nejsou ekonomicky výhodné. Proč investovat do někoho, kdo už tu stejně brzy nebude? My křesťané víme, že nasměrovat svou energii, prostředky, čas, pozornost a lásku k bližnímu, který se blíží smrti, který nás předchází k Pánu, je vrcholnou a neopakovatelnou příležitostí projevit křesťanskou lásku tam, kde je to nejvíc potřeba. Tehdy budeme křesťany na svém místě, tehdy budeme vnášet lásku, kterou od Pána přijímáme, do srdcí, která po ní ze všech nejvíc touží. Tehdy můžeme ulehčit umírání, ale i zachránit duši pro Boha.

Na území naší diecéze jsou křesťané, kteří se o to vytrvale a upřímně snaží, dokonce si to vzali za svůj hlavní životní úkol. Ne všichni se k nim můžeme připojit naplno, neboť máme v životě různá povolání, ale všichni je můžeme podpořit svou modlitbou, pomocí i finančními prostředky. Na příští neděli 30. září t. r. proto vyhlašuji mimořádnou celodiecézní sbírku na Domácí hospic Duha, o.p.s., který vznikl v roce 2009 v Hořicích. Během let se rozrostl ve větší společenství, které nejenže pečuje o mnoho umírajících v Podkrkonoší, ale inspiruje svým příkladem i mnoho dalších domácích hospiců v celé naší zemi, i na Slovensku. Jeho posláním není jen zařídit vše potřebné po zdravotnické, technické a logistické stránce. Na první místo staví právě ono křesťanské povolání zprostředkovávat Boží lásku a blízkost těm, které si Pán k sobě volá. Přítomnost u lůžka umírajícího se neobejde bez neustálého zázemí modlitby celého týmu.

Proto Vás všechny z celého srdce prosím, připojte se v této mimořádné sbírce k tomuto velikému úkolu a pomozte v rámci svých možností k tomu, aby tento svět nadále nebyl místem, kde se umírá v samotě, úzkosti, strachu, bez svátostí a v zapomnění.

Srdečně Vám za to děkuji, žehnám Vám od katedrály Svatého Ducha a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie.

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

23. 9. 2018

Farní den v neděli 23. září 2018:

 

Program:

09:30               mše sv. v sedlecké katedrále

10:30               přesun do voršilského kláštera a občerstvení

11:30               představení našich iráckých přátel a beseda

12:30               oběd

13:45               prezentace postupu oprav farních objektů

15:00               vyprávění o pouti mládeže do Itálie

16:00               zakončení farního dne

Časy (mimo začátku mše sv.) jsou pouze orientační.

 

Doprava:

Protože ne všichni jsou mobilní, je třeba zajistit přesun od katedrály do kláštera a případně pomoci s přepravou po skončení farního dne. Po skončení mše sv. bude na parkovišti hostince „U Lva“ stát farní touristbus. Prosím, aby se u něj kontaktovali ti, kdo odvézt potřebují (minimálně Iráčané), s těmi, kdo odvoz nabízejí. Spoléhám na Vaši sociální zdatnost a především dobrou vůli.

Parkování doporučuji hledat v přilehlých ulicích, parkoviště u kláštera je placené. Zkusím vyjednat možnost vjezdu do klášterní zahrady.

 

Stravování:

Teplé i studené nápoje budou zajištěny po celou dobu pobytu ve voršilském klášteře. Přikusovat budeme vámi přinesené koláče, buchty…

K obědu budeme podávat grilované maso – vepřové a drůbeží - se zeleninou a chléb. Na přípravu můžete osobně dohlížet, nebo se i podílet.

Podle výkonnosti grilů se může stát, že budeme obědvat postupně.

Jídlo a pití budeme servírovat převážně na papíru a plastu.

 

Místo:

Jednotlivé části programu se budou odehrávat nejvíce v aule gymnázia. V případě příznivého počasí bude k dispozici také posezení na zahradě.

 

Úklid:

Po skončení programu je třeba dát vypůjčené prostory uklidit. Děkujeme předem za každou ochotnou pomoc.

Pavel Tobek

16. 9. 2018

Zápis z jednání pastorační rady farnosti je k dispozici v zákristii.

Očekávám Vaše návrhy na čas nedělních bohoslužeb v Malíně po otevření mostu.

Změny bohoslužeb: Pátek 28. září v 9:00 v Sedlci, sobota 29. září v 17:30 v Sedlci a v neděli ráno 7:45 v Svatém Mikuláši.

Večer chval bude 22. září v 19:00 v kostele sv. Markéty v Křeseticích. Provází Moravský kvartet. Promluva: Bronislav Matulík z CB Praha.

Kurz ALFA bude letos probíhat od 4. října do 13. prosince na arciděkanství. Více na pozvánkách u ohlášek.

Svatováclavský koncert v Gruntě se koná v sobotu 22. září v 18 hodin. Bližší informace najdete na plakátku na nástěnce.

Víkendové setkání chlapců (nejen ministrantů) od 17 let výše proběhne v Kutné Hoře o víkendu 5. až 7. října. Zájemci se mohou přihlásit na emailové adrese: jan.uhlir@khfarnost.czTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Pavel Tobek

2. 9. 2018

Mše sv. k zahájení nového školního roku bude slavena v kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře zítra (pondělí 3. září) od 9 hodin. Celebruje generální vikář Mons. Josef Socha.

Středeční mše sv. bude do odvolání slavena večer v 18 hodin a jednou za dva týdny spojena s adorací. Adorace bude ve středu 12. září.

Úterní večerní mše sv. budou i nadále spojené s modlitbou večerních chval breviáře. Ranní chvály se společně modlíme vždy v pátek před ranní mší svatou. Začínáme v7:05 hodin.

Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství v královéhradecké diecézi. Všem dárcům děkuji.

Mše sv. spojená s žehnáním praporu a znaku obce Třebešice bude slavena v Třebešicích v sobotu 8. září od 14 hodin.

Další modlitba Korunky k Božímu milosrdenství nejen za charitu proběhne v pondělí 3. září v 15:00 v kostele Matky Boží Na Náměti.

Setkání členů pastorační rady proběhne v úterý 4. září od 19 hodin na faře. Na programu bude především příprava farního dne 23. září.

Setkání ekonomické rady farnosti proběhne v úterý 11. září od 19 hodin na faře. Na programu bude mimo jiné rozbor výsledků hospodaření farnosti za první pololetí letošního roku a pomoc s financováním projektů Oblastní charity.

Sedlecká farnost pořádá pro manželské páry kurz Manželských večerů. Jde o osm večerních setkání s různými tématy, aktuálními pro každý pár. Vychází z křesťanských základů. Během kurzu se kombinují promítané promluvy se cvičeními v párech. Nejde o kolektivní diskuze nebo veřejné sdílení zkušeností. Začínat budou 5. října v aule Církevního Gymnázia.
Pokud vás nabídka zaujala, detaily rádi sdělí manželé Vaňkovi. Kontaktujte je kvůli kapacitě co nejdříve.

V sobotu 15. září proběhne oslava 25 let existence církevního gymnázia v Kutné Hoře. Program začíná mší svatou v 10 hodin v kostele sv. Jakuba a pokračuje celý den v prostorách školy.

První schůzka družiny Concordie a Slunečního kmene v novém školním roce proběhne v sobotu 6. října v Sedlci.
První biblická hodina bude ve středu 3. října a první hodina náboženství (nejen) pro dospělé ve čtvrtek 4. října.

O svátku Narození Panny Marie (8. září):

Tento svátek má patrně svůj původ ve svátku posvěcení dnešního kostela sv. Anny v Jeruzalémě, který byl postaven v 5. století na místě domu, kde se Maria údajně narodila.
Z hymnů Řeka Romana, který působil kolem r. 500 v Konstantinopoli jako jáhen, vyplývá, že už v jeho době vládlo mezi lidmi pevné přesvědčení, že se jedná o svátek Mariina narození. V Římě, kde papež Sergius I. vyznamenal svátek procesím, je doložen v 7. století.
Vedle svátku Narození Páně a svátku Narození sv. Jana Křtitele je to v římském kalendáři třetí (a poslední) svátek narození.
(Podle Liturgického slovníku)

Pavel Tobek

© 2018, Všechna práva vyhrazena