Od 1. února 2019 nebude možné zakoupit vstupenky v sedleckých památkách, ale pouze v nových pokladnách u informačního centra Kutná Hora - Sedlec v Zámecké ulici 279.

Pro media

Podmínky pro pořizování fotografického a audiovizuálního záznamu

Návštěvník má v ceně vstupného možnost pořídit si během otevírací doby sedlecké kostnice či katedrály fotografický nebo audiovizuální záznam pro vlastní potřebu jako vzpomínku na návštěvu památky za použití běžných aparátů bez stativu a přídavného osvětlení – fotografování tzv. „z ruky“ (UPOZORNĚNÍ: fotografování je vzhledem k povaze maleb a fresek možné pouze bez blesku!!!).

 

Pořízení fotografií a audiovizuálního záznamu pro komerční účely (reklama, modeling, umělecká fotografie, TV klipy…) je v objektech spravovaných Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec zakázáno a v žádném případě se nepovoluje!

 

Při pořizování fotografického a/nebo audiovizuálního záznamu pro jiné účely (zejména naučné, vzdělávací, historické, dokumentární, reportážní…) je nutné alespoň 4 týdny před termínem natáčení či fotografování zaslat žádost s upřesněním záměru pořizování záznamu na Informační centrum Kutná Hora – Sedlec, a to pokud možno elektronicky na adresu .

(vzhledem ke schvalovacímu procesu nebude brán zřetel na žádosti zaslané v kratší době, než 4 týdny před termínem natáčení či fotografování!)

Schvalování žádosti je v kompetenci Biskupství královéhradeckého, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec pouze doporučuje či nedoporučuje schválení žádosti na základě zaslaných informací.
V žádosti musí být uveden producent a pořizovatel záznamu, účel pořizování záznamu a rozsah fotografování/natáčení. K žádosti musí být přiložen scénář (scénář musí zohledňovat charakter kulturních a církevních památek a v případě kostnice vážnost, význam a pietu místa posledního odpočinku 40 000 zesnulých).

Bude-li žádosti vyhověno, pořizování záznamu ve farností spravovaných památkách a užití stativu a příslušenství či přídavného osvětlení je pak možné na základě uzavřené smlouvy o nájmu. V ní se žadatel mimo jiné zavazuje, že pořízený záznam nepoužije pro jiný účel, než ke kterému byla smlouva vyhotovena (porušení smlouvy je sankcionováno).

Po vyhovění žádosti mohou být dle záměru natáčení/fotografování dohodnuty další podrobnosti včetně možnosti a podmínek zpřístupnění památek mimo otevírací dobu v odůvodněných případech (zpoplatněno částkou Kč 2.000,--/hod. - cena platná pro rok 2013).

© 2018, Všechna práva vyhrazena