S ohledem na omezenou kapacitu kostnice z důvodu epidemiologických opatření doporučujeme skupinám informovat se o možnosti návštěvy na info@sedlec.info.

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec a Archeologický ústav AVČR vás zvou na přednášku

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKÉ KUTNÉ HOŘE

Přednáší PhDr. Jan Frolík, CSc. - vedoucí záchranného archeologického výzkumu v kostnici.

Kostel Všech svatých s kostnicí prochází postupně od roku 2014 celkovou obnovou, jejíž součástí byl i nebývale rozsáhlý archeologický výzkum, který kolem kostnice probíhal v letech 2016 až 2019. Díky tomuto výzkumu se archeologickému týmu v čele s jeho vedoucím PhDr. Janem Frolíkem, CSc. podařilo získat nejen zásadní poznatky o vývoji a proměnách kostela ve 14. – 20. století, ale i velmi detailní pohled do života středověkých obyvatel Kutné Hory.
Během záchranného archeologického výzkumu bylo shromážděno více než 1800 celistvých koster z jednotlivých i hromadných hrobů pocházejících z období hladomoru (1318) a morové epidemie (1349 – 1350). Kromě kosterních nálezů bylo ve výkopu kostnice nalezeno mnoho drobných předmětů spojených s běžným životem našich předků, jako například mince, hrací kostky, přezky ke kalhotám či píšťalka. Samotný archeologický výzkum, jeho nálezy a výstupy představí během přednášky přímo v kostele Všech svatých vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Jan Frolík, CSc.

Dobrovolné vstupné bude použito na obnovu kostnice.

Kapacita omezena, nutná rezervace na https://rezervace.sedlec.info

Zážitkové programy

Události

 - Sedlec  - Sedlec  - Sedlec  - Sedlec  - Sedlec