O farnosti

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec sídlí v Zámecké ulici v městské čtvrti Sedlec.

Farním kostelem je katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci (památka UNESCO od roku 1995).

Do farnosti spadá i městská čtvrť Malín s kostelem sv. Štěpána a také bývalé farnosti, které sedlecká farnost spravovala "exccurendo". Jsou to farnosti Kaňk, Nové Dvory a Církvice, které byly v roce 2003 sloučeny do jedné právnické osoby - "Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec".

Většina spravovaných objektů je památkově chráněna a některé z nich jsou památky velmi vyhledávané tuzemskou i zahraniční turistickou veřejností. Nejznámější jsou Hřbitovní kostel Všech Svatých s kostnicí a Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele (památka UNESCO).

Pravidelné bohoslužby se konají v Sedlci, v Malíně, v Církvici a v Nových Dvorech.

Vikariatní úřad

Ve farnosti sídlí také Kutnohorsko-poděbradský vikariátní úřad.

Spravované chrámy

Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec

  • Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele - Sedlec
  • Hřbitovní kostel Všech Svatých s kostnicí - Sedlec
  • Kostel sv. Štěpána včetně dřevěné zvonice - Malín
  • Kostel sv. Vavřince - Církvice
  • Románský kostel sv. Jakuba - Jakub
  • Kostel sv. Bonifáce - Lochy
  • Kostel sv. Anny - Nové Dvory
  • Kostel sv. Vavřince - Kaňk

Kontakt

© 2018, Všechna práva vyhrazena