v pondělí 22. října 2018 bude hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí z důvodu natáčení mimořádně otevřen až od 10:00 hodin!

Služby infocentra

Sedlecká farnost patří k hlavním činitelům v oblasti cestovního ruchu v Kutné Hoře, a to zejména proto, že má ve správě Kostnici kostela Všech svatých, nejnavštěvovanější památku středních Čech.

V roce 2009 farnost po náročné opravě otevřela také další unikátní  turistickou zajímavost - katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Katedrála je od roku 1995 zapsána na seznamu UNESCO, a její návštěvnost meziročně významně stoupá.

Sedlec se tak stává uceleným turistickým komplexem a tradičně je také hlavní branou Kutné Hory pro mimořádně významnou skupinu individuálních turistů, kteří přijíždějí z Prahy vlakem a areál bývalého cisterciáckého opatství je jejich první zastávkou. Zde zjišťují, co mohou v Kutné Hoře zažít a jakých služeb mohou využít.

Jelikož Sedlec navštíví téměř půl milionu návštěvníků ročně,  je poskytování informací za prodejními přepážkami pokladen památek z kapacitních důvodů nezvládnutelné v takové kvalitě, jakou by si turisté zasloužili a jak by to bylo pro celou Kutnou Horu potřeba. Proto se sedlecká farnost rozhodla, že chce zvýšit přidanou hodnotu turistických služeb v Sedlci a také přispět k propagaci služeb provozovaných v celé Kutné Hoře a zřídila v červenci roku 2010 informační bod v bývalé drogerii v Zámecké ulici. Pětiměsíční zkušební provoz ověřil, že turisté opravdu služeb informačního bodu s povděkem a hojně využívali. Ve špičce navštívilo infobod přes 150 turistů za den.

Farnost zároveň zažádala o dotaci na rekonstrukci a vybavení informačního centra z regionálního operačního programu a její žádost byla komisí Regionální rady vyhodnocena jako nejlepší z podaných projektů dané výzvy. Po vyřízení potřebných administrativních náležitostí začaly od května probíhat rekonstrukční práce, které skončily 20. září. Komplikací, která zdržela postup prací bylo zjištění, že krov střechy je v nevyhovujícím stavu. Bylo potřeba jej kompletně vyměnit a s ním také krytinu.


Informační centrum v Sedlci poskytuje klasickou škálu služeb informačních center a také průvodcovské služby. Poskytované služby se opírají o standard jednotné klasifikace turistických informačních center v České republice a informační centrum je certifikováno ve třídě "B" (certifikát k nahlédnutí zde, více o certifikaci na www.aticcr.cz). Sedlecké informační centrum je úzce propojeno s ostatními informačními centry v Kutné Hoře.


Zvláštní službou, kterou informační centrum poskytuje, je provoz návštěvnického centra v prvním patře budovy. Jedná se o sál s kapacitou 25 míst s využitím mimo jiné ke školením, sociálním programům a dalším akcím. Návštěvnické centrum je možné si také pronajmout pro soukromé nebo firemní akce.

 

Předmětem projektu bylo rozšíření a modernizace turistického informačního systému v Kutné Hoře v městské části Sedlec. Cílem projektu bylo vybudovat v prostoru mezi kostelem Všech Svatých s Kostnicí a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele nové informační středisko poskytující turistům komfortní služby v oblasti cestovního ruchu. Informační centrum obsahuje i návštěvnické centrum, je doplněno orientačním systémem směrovek.

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KUTNÁ HORA HORA - SEDLEC

INFORMAČNÍ CENTRUM KUTNÁ HORA - SEDLEC

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.15./2.2.00/29.00671

OBDOBÍ REALIZACE: 1. 4.2010 - 31. 8.2010

ROZPOČET PROJEKTU: 5 337 500,- KČ

 

Služby pro návštěvníky

Informační centrum Sedlec

 • Informace o městě a okolí - podávání informací o památkách a službách, mapy, orientace, doprava
 • Veřejný internet
 • Prodej vstupenek a slevové systémy - řízení a distribuce sdružených zlevněných vstupenek
 • Zážitkový program "Večer v sedleckém opatství" - kostýmovaná prohlídka sedlecké kostnice a katedrály při svíčkách a gregoriánském chorálu, ochutnávka sedleckého vína
 • Organizace koncertů na objednávku - chorální, sborové a instrumentální koncerty
 • Programy pro školy - specializované prohlídky v rámci výuky s promítáním animovaného filmu v kinosále sedlecké katedrály
 • Kvalitní průvodcovské služby prováděné pracovníky infocentra v ČJ, AJ a NJ
 • Prodej sedleckých suvenýrů, mešních a sedleckých vín
 • Pronájem návštěvnického centra - horní patro informačního centra slouží jako přednáškový nebo volnočasový prostor až pro 25 osob

Kostnice Sedlec

 • Prodej vstupenek a slevové systémy - řízení a distribuce sdružených zlevněných vstupenek nejnavštěvovanějších kutnohorských památek
 • Kvalitní průvodcovské služby v ČJ, AJ a NJ
 • Půjčování audioprůvodců OpusClick v ČJ, AJ, NJ, RU, FR a SP
 • Tourist Bus - mikrobus pro 8 osob spojuje Sedlec s centrem města
 • Prodej sedleckých suvenýrů

Katedrála Sedlec

 • Prodej vstupenek a slevové systémy - řízení a distribuce sdružených zlevněných vstupenek nejnavštěvovanějších kutnohorských památek
 • Kvalitní průvodcovské služby v ČJ, AJ a NJ
 • Půjčování audioprůvodců OpusClick v ČJ, AJ, NJ, RU, FR a SP
 • Prodej sedleckých suvenýrů, knih, liturgických předmětů, mešních a sedleckých vín
© 2018, Všechna práva vyhrazena